Leiderschapsdomeinen I Opleidingen in verbindend leiderschap

E-book Leiderschapsdomeinen

‘Leiderschapsdomeinen is een bijzondere publicatie. boek leiderschapsdomeinenHet definieert en beschrijft vier verschillende perspectieven op leiderschap – het autoritaire, het strijdende, het verbindende en het presentie leiderschapsdomein, die elk een herkenbare relatie hebben met bestaande theoretische concepten. In die context maakt de auteur Frans Wilms je deelgenoot van een nog altijd voortdurende persoonlijke ontdekkingsreis. Hij laat je kennismaken met de verschillende domeinen op basis van zijn eigen leertraject. Daarin reflecteert hij openhartig op zijn praktijkervaringen in verschillende leiderschapsrollen en koppelt deze aan inzichten uit literatuur en leringen uit gesprekken met mensen om hem heen. Het product van deze reflecties vormt de kern van het boek.

 Het bijzondere is dat hij dit doet in twee verschillende dimensies. Enerzijds vormen de persoonlijke voorbeelden mooie cases van situationeel leiderschap: je krijgt als lezer een goed beeld van wat wel en wat niet werkt in verschillende praktijksituaties. Anderzijds gaat het boek veel verder dan het niveau van instrumentele gedragskeuzes. De voorbeelden laten ook zien dat het kunnen switchen tussen verschillende domeinen een toenemend bewustzijn vereist op de eigen persoon: welke waarden en veronderstellingen heb ik inzake mijn leiderschap, in hoeverre heb ik de moed om deze ook te vertalen in gedrag en te toetsen of mijn intentie ook zo wordt gezien, in hoeverre sta ik echt open voor een ontmoeting met de ander?

Het boek zette mij daarmee ook aan het denken over hoe ik mezelf gedraag in verschillende leiderschapsrollen , in hoeverre ik me bewust ben van de effecten van mijn gedrag en in hoeverre ik in staat bent om vanuit verschillende domeinen te opereren.’
Recensie Mariëlle Heijltjes, hoogleraar Managerial Behaviour UM.
Lees hier meer recensies.

Bij de presentatie van het boek is dit blog  gepubliceerd

Bronnen

Bij het schrijven van het boek heb ik een soort bibliotheek aan bronnen aangelegd, die voor mij van betekenis zijn geweest.
Bij de indeling van de bronnen volg ik het onderscheid in leiderschapsdomeinen. Na een algemeen hoofdstuk komen de verschillende domeinen aan bod: het autoritaire -, het strijdende -, het verbindende – en het presentiedomein. Het laatste hoofdstuk betreft inspiraties om over te stappen naar een ander domein.

Bestellen

Hier kun je het boek direct bestellen. De opbrengst komt geheel ten goede aan de Stichting Vrienden van Radar.

Cadeau geven

Er is ook praktische informatie over hoe je het boek cadeau kunt geven, kunt downloaden, op de computer gebruiken en kunt printen.