Leiderschapsdomeinen I Vanuit verbinding leiden I Leren in je praktijk van alledag

Coaching Persoonlijk Leiderschap

Voor leiders met een transformatieopgave

In het kort:

 • Een persoonlijk leiderschapstraject gericht op jouw robuuste transformatie opgave
 • Focus op je eigen praktijk van alledag
 • Anders kijken, anders denken en anders doen
 • Direct voordeel met nieuw gedrag dat je je eigen maakt
 • Je bent (nog meer) een inspiratiebron voor de mensen om je heen
 • Elke week telefonische coaching; om de drie weken face-to-face via Zoom (efficiënt en effectief; geen reistijd, op momenten die jou passen)
 • Duur: 18 weken
 • Kosten: €4.450,- (excl. btw)
 • Weer mogelijk vanaf januari 2020
 • Maak een telefonische afspraak om verder te verkennen; stuur daartoe een verzoek naar frans.wilms@leiderschapdomeinen.nl

Je hebt een stevige transformatieopgave, die veel van je vraagt. Je staat op een kruispunt van wegen. De ene weg heb je al vaak bewandeld. Het is de weg van harder werken, van nog meer druk, van overleven. Het is blijven doen wat je altijd al deed en hopen op andere uitkomsten. Die andere weg ken je nog niet zo goed. Het is een weg die moed vraagt, want er zijn nog niet zoveel mensen op. Het is de weg van anders kijken, anders denken, anders doen. Op deze weg geef je op de eerste plaats leiding aan jezelf. Van daaruit realiseer je met succes je transformatieopgave.

De grote lijn: werken aan een beweging

Aan de ene kant maakt het niet veel uit of je nu in de zorg werkt, het welzijnswerk, de overheid, het onderwijs, bij een woningcorporatie of bij de overheid. 

Overal is er dezelfde grote lijn. 

Je bent met een beweging bezig. 

Die beweging gaat ertoe leiden dat medewerkers met meer eigenaarschap, meer veerkracht en meer integrale samenwerking hun professionaliteit zó inzetten, dat ze optimaal en integraal maatwerk bieden voor de klanten met wie ze werken. Dat gebeurt te midden van toenemende druk. Assertieve klanten, veeleisende toezichthouders en arbeidskrapte zorgen voor een complexiteit die de uitdaging van de beoogde beweging alleen maar vergroten.

Ambities van je organisatie

Maar, ook al ziet deze hoofdlijn er ongeveer overal zo uit, de specifieke vraagstukken kunnen voor jouw organisatie op dit moment er heel bijzonder uitzien.

Misschien herken je je in een of meer van deze ambities:

 • Teams en medewerkers krijgen en voelen meer verantwoordelijkheid.
 • Onze (vernieuwde) visie en waarden worden in al ons handelen zichtbaar.
 • Onze bedrijfsvoering komt op orde.
 • We komen tot duurzame gedragen kwaliteitsverbetering.
 • We boeien en binden medewerkers.
 • De leiding stuurt op het ‘waarom’ en het ‘hoe’ en geeft zó richting en ruimte dat de medewerkers zelf eigenaar zijn van het ‘wat’.
 • We verbeteren onze externe positionering. 
 • Ons ziekteverzuim en verloop daalt.
 • We realiseren niet-vrijblijvende samenwerking.
 • We creëren een cultuur van meer zelfreflectie en feedback.
 • We komen tot optimale afstemming tussen ondersteunende diensten en onze inhoudelijke professionals.
 • De leiding geeft in maatwerk steun aan teams

Top-down werkt niet

Deze ambities hebben gemeenschappelijk, dat je niet even top-down een plan van aanpak kunt schrijven en dat kunt gaan uitrollen. Het vraagt van je dat je het netwerk van actoren dat bij het vraagstuk betrokken is richting geeft, bemoedigt en inspireert. En dat te midden van toenemende eisen van de omgeving.

Ik weet uit mijn eigen ervaring als manager, directeur en bestuurder dat dat heel spannende vraagstukken zijn. Vraagstukken die het uiterste van je vragen. 

Het zijn vraagstukken die ook voor jezelf een transformatie opgave betekenen. 

Het is een opgave die zich juist nu op dit moment voordoet. 

Het is een opgave die cruciaal is, want jij doet ertoe.

Ambities van jezelf

Misschien wil je minder sturen op de inhoud en meer een inspiratiebron zijn en de mensen om je heen meer in positie brengen. Mogelijk wil je meer ruimte voor wat jezelf belangrijk en voorkomen dat agendaclaims van anderen je agenda bepalen. Het kan zijn dat je tot een betere balans wilt komen tussen werk en privé. Dat je je realiseert dat je op de eerste plaats leiding moet geven aan jezelf en dat dat er een beetje bij lijkt in te schieten. Misschien ook wil je je aandacht verleggen, van extern naar intern. Of wellicht andersom. 

Mogelijk dat je voelt dat je te veel ‘de operatie wordt ingezogen’ en dat je meer ruimte wilt voor je strategische inbreng.

Je vraagstuk is weerbarstig

Wat het ook is, wat nu op dit moment voor jou cruciaal is. Eén ding is duidelijk: je vraagstuk is weerbarstig. 

Bovenal dóet je vraagstuk ertoe. Als jíj slaagt in jouw opgave, dan geef je daarmee een geweldige boost aan de transformatieopgave van je organisatie.

Mijn ervaring is dat hier een compact persoonlijk coaching programma een ideale ondersteuning is om te zorgen dat je hierin slaagt: 

Compact: de duur is 18 weken.
Persoonlijk: het gaat helemaal om jouw specifieke opgave.
Coaching: jouw ontwikkeling staat centraal.
Programma: op basis van de doorontwikkeling van je opgave bouwen we samen aan je eigen programma.

Gerichter kan het bijna niet. Je voelt wel aan, geen enkele opleiding kan je dit in deze korte tijd met zo weinig tijdsinzet van jouw kant bieden. 

Plan van aanpak coaching

Om deze vraagstukken succesvol aan te pakken gaan we uit van het volgende:

Verandering begint bij jezelf (je verandert zelf en daardoor nodig je de mensen om je heen uit om mee te veranderen).
Cruciaal zijn de interacties die je elke dag opnieuw hebt. Daar focussen we op.
Verandering vraagt nieuw gedrag. Dat leer je pas echt door gericht daaraan te werken.
Je tijd is beperkt. De tijd die je investeert beperken we door te focussen op jouw praktijk van alledag. 

Concreet:

Het traject omvat 18 weken. We plannen de bijeenkomsten in z’n geheel vooruit, passend voor jouw agenda en de agenda van de trainer/coach. 

 • 70% Van je leeropdracht realiseer je door te oefenen in de gesprekken en ontmoetingen die al gepland zijn.
 • 20% Van je leeropdracht maak je waar door te reflecteren met belangrijke mensen om je heen.
 • 10% vormt de coaching en training. 

Deze grote mate van zelfwerkzaamheid – veelal gedurende toch al geplande activiteiten – maakt het programma bijzonder effectief. 

De coaching en training zelf bestaat uit:

 • Om de drie weken een face-to-face gesprek van maximaal 60 minuten via Zoom (de faciliteiten worden vanuit leiderschapsdomeinen geregeld).
 • Wekelijkse telefoongesprekken van maximaal 30 minuten in de weken dat er geen Zoom coaching plaatsvindt; afgestemd op jouw agenda.
 • E-mail contact afgestemd op jouw opgave.
 • Tussentijdse ondersteuning, indien noodzaak zich aandient.
 • Toegang tot de masterclasses van de opleiding ‘Persoonlijk leiderschap bij toenemende complexiteit’; inzet hiervan vindt plaats afhankelijk van wat nodig is.
 • Een persoonlijk houvastdocument, dat je transformatie beknopt weergeeft (je ontvangt dat tegen het einde van het programma).
 • Een slotgesprek met jouzelf en enkele belangrijke mensen om je heen, waarin we focussen op het borgen van je transformatie.  

De investering

De investering bedraagt: €4.450,- (exclusief btw 21%). (€5.295,- inclusief btw) Dit bedrag is all-in. Er zijn geen bijkomende kosten.

Startdatum

Het aantal plaatsen voor dit programma is beperkt. De eerstvolgende mogelijkheid om ervan gebruik te maken is vanaf januari 2020.

Aan de slag

#1 Deel je uitdagingen

Maak een belafspraak en vertel in een telefonisch gesprek welke boost je aan je organisatie en/of je team(s) en/of jezelf wilt geven

#2 Ontvang een voorstel

Ontvang een voorstel op maat; beoordeel of dit is wat je verder helpt

#3 Aan de slag

We gaan samen aan de slag. We stemmen af zodat we een zo goed mogelijk resultaat bereiken