Leiderschapsdomeinen I Opleidingen in verbindend leiderschap

Logo leiderschapsdomeinen doorzichtig
Search

BOEK ‘GROEIEN IN LEIDERSCHAP’

Elk boekhandel in Nederland kan het boek bestellen bij het Centraal Boekhuis.

Het boek (ISBN: 9 789082 617306) is online te bestellen bij:

15 Reacties van lezers in een artikel

Wat valt er te leren van het boek ‘Groeien in Leiderschap’? Met het boek stimuleer ik om te reflecteren en te oefenen. Inmiddels heb ik heel veel mooie reacties van lezers ontvangen. In het artikel ‘Dit is wat je kunt leren van het boek ‘Groeien in Leiderschap’ deel ik er vijftien met je. Eén ding is in ieder geval duidelijk: ieder pikt er dat uit, wat er voor hem toe doet. Mogelijk herken je je in één of meer van de reacties en geeft dat weer (nieuwe) inspiratie om met je eigen thema verder aan de slag te gaan.

Recensie Christel Deckers op Managementboek

‘Alweer een boek over leiderschap? Kunnen we het nu nog niet? Maar ik moet toegeven dat ik zelden zo’n integer boek over leiderschap heb gelezen als Groeien in leiderschap van Frans Wilms.

Het zijn niet zozeer de voorbeelden die me in Groeien in leiderschap raken, maar het is Frans Wilms’ persoonlijke verhaal met valkuilen, missers en leermomenten. Hij pakt je bij je lurven, tilt je op, zet je aan het denken en als je er dan niets mee doet is het ook je eigen schuld als je met een dreun weer op de grond belandt!’

Lees hier de volledige recensie.

Visual van Ilse Meelberghs

Ilse Meelberghs bezocht de boekpresentatie, kocht het boek en las het dezelfde avond uit. De volgende dag maakt ze een prachtig verslag en deze visual:

Visual Groeien in leiderschap

Een alternatief voor de top-down reflex

Hoe geef je leiding aan veranderingen in een wereld die steeds complexer wordt? Meer beheersing en controle werken niet meer, terwijl dit wel nog de hoofdstroom is. Je voelt aan dat het anders moet. Je wilt daar verandering in brengen. Welk leiderschap vraagt dit?

 • Hoe neem je mensen mee?
 • Hoe ga je met weerstand om?
 • Hoe kun je meer rust en ontspanning vinden te midden van al die hectiek?
 • Wat kun je doen wanneer in je omgeving macht en angst centraal staan?
 • Wat is je houvast, wanneer je loslaat?
 • Hoe kun je je ontworstelen aan dat wat iedereen klaarblijkelijk doet, terwijl je aanvoelt dat het niet meer werkt?
 • Wat is er dan anders?
 • Waar moet je überhaupt beginnen?

Het gras gaat niet harder groeien door eraan te trekken. Maar toch… Hoe blijf je uit de reflex van duwen, trekken, zenden, regelen, instrueren, oplossen en overtuigen? Wat is het alternatief voor deze traditionele managementinterventies?

Eigenlijk maakt het daarbij niet veel uit of je nu leiding geeft of dat je projectleider, beleidsmedewerker of programmanager bent. De vraag is immers steeds hoe je jóuw gedrag verandert als antwoord op deze vragen om daarmee beklijvende beweging in je organisatie te realiseren.

Boek Groeien in leiderschap

Anders dan managementboeken, masterclasses en intervisies

Je kunt managementboeken lezen over het waarom, wat en hoe. Je kunt masterclasses volgen, waarin een docent je inspireert en je casussen bespreekt. Je kunt intervisie doen, waarin je met vertrouwde collega’s je dilemma’s, worstelingen en uitdagingen verdiept. In dit boek bied ik een alternatief. Ik laat je zien hoe je door bewuste oefening verder komt. Oefening is cruciaal bij het werken aan je persoonlijke groei en ontwikkeling. Ik laat zien hoe ik het doe en bied handreikingen waarmee jezelf direct aan de slag kunt. Mijn verhaal is uniek, het gaat over mij persoonlijk. Tegelijkertijd levert dit een veelheid aan handreikingen op, waar jij je voordeel mee kunt doen. Om daarmee een boost te geven aan je eigen unieke groei en ontwikkeling.

Begrijp me goed. Boeken, masterclasses en intervisie kunnen houvast bieden. Je kunt ze zo vastpakken. Je maakt kennis met inspirerende schrijvers, sprekers en collega’s. Je herkent de perspectieven die auteurs en docenten schetsen. Je kunt je helemaal verplaatsen in de vraagstukken van je collega’s. Dat geeft een goed gevoel.

Maar eigenlijk verandert er niets.

Natuurlijk is reflectie essentieel. Je bewust zijn van je onbekwaamheid is de eerste belangrijke stap. Maar er is iets anders nodig om de stap naar bekwaamheid te zetten.

Dat is oefening.

Persoonlijke groei ontstaat doordat je werkt aan jezelf. Het werk van een boer begint pas echt nadat hij gezaaid heeft. Laat hij de akker daarna aan zijn lot over, dan wordt het een zooitje. Meestal wint dan het onkruid. Zo is het ook met het lezen van een boek, het volgen van een masterclass of het deelnemen aan intervisie. Het is een pracht van een start, maar daarna begint het pas.

Dat gaat niet vanzelf. Dat gaat ook niet via een strak projectplan. Onze context is zo dynamisch en complex dat aan – en afleren van gedrag een chaotisch proces is. Tegen een muur lopen, worstelen, twijfelen, proberen, succes hebben, weer terugvallen… Het hoort er allemaal bij.

Boek Groeien in leiderschap

Wat dit boek voor je kan betekenen

Ik verwacht dat je straks echt anders naar je eigen praktijk van alledag gaat kijken:

 • Je bent je meer bewust van de impact van je eigen doen en laten.
 • Je weet wat je kunt doen om jezelf verder te ontwikkelen en je kunt gemakkelijk de eerste concrete stappen zetten om je te bekwamen.

Mijn ervaring is deze: zodra je stappen zet ontstaat meestal een dubbelgevoel. Is het zo simpel? Is dit het nu? Gaat dit echt werken? Tegelijkertijd ervaar je hoe complex het is. Hoe gemakkelijk je in valkuilen trapt. Maar wanneer je volhoudt is er een wenkend perspectief. Al doende leer je. Je valt, staat op en boekt successen waarvan  je ten volle kunt genieten. Je ziet mensen om je heen groeien. Je voelt meer ontspanning, je wordt milder, je krijgt meer focus, je hebt aandacht in het nu.

Wat het boek voor anderen betekent

Bij het schrijven van dit boek heb ik hulp van veel mensen om me heen. Ze volgen mijn vorderingen en lazen met mee. Ik vroeg hen om me niet alleen correcties en suggesties voor aanpassingen in de tekst te geven, maar ook te vertellen wat mijn verhaal voor hun persoonlijk betekent. Hier zijn enkele reacties:

 • ‘Ik zie en benoem datgene waar ik mee bezig ben niet meer als een worsteling, maar als een zoektocht. Dat geeft heel veel ruimte.’
 • ‘Er is iets veranderd. Ik ben rustiger. Een bijzondere ervaring, waarvoor ik ontzettend dankbaar ben. Ik ga proberen te genieten van deze ontdekkingstocht en vertrouw op mijn gevoel.’
 • ‘Dit komt voor mij precies op een moment dat ik er echt mee aan de slag kan en wil. Ik heb dus al geoefend en de effecten zijn meteen zichtbaar. Fantastisch.’
 • ‘Je moedigt me aan om heel mild te zijn naar mezelf en mijn groei met grote compassie tegemoet te treden. Het is voor mij een feest van herkenning.’
 • ‘Ik ben getriggerd om weer stil te staan bij mijn missie en ontwikkelingsvragen. Ik ben me nog meer bewust van de rol die zelf heb in relatie tot anderen.’
 • ‘Ik voel me gesterkt in mijn verhaal en in mijn behoefte aan nieuw leiderschap vanuit verbinding. Je bevestigt voor mij dat het de hoogste tijd wordt.’
 • ‘Je biedt me vele concrete handvatten om zelf te blijven oefenen met verbinding en presentie. Je zet aan tot het zetten van de volgende stap.’
 • ‘Ik word er blij van.’

Kun je je herkennen in de opbrengst die het boek voor deze lezers heeft herkennen? Het kan een bevestiging zijn dat dit boek ook voor jou van betekenis kan zijn. Je kunt ook alvast delen van het boek hier lezen.

Boek Groeien in leiderschap

Wat ik je beloof

Indien één of meer van deze  reacties je aanspreken, dan durf ik je een belofte te doen. De belofte dat dit boek verandering in je werk en je leven gaat brengen.

 • Je gaat anders kijken naar het gedrag van jezelf en de mensen om je heen.
 • Het maakt je milder en meer ontspannen.
 • Je put daar moed uit en focus.
 • Om kleine nieuwe stappen te zetten.
 • Die uiteindelijk van grote betekenis zijn.
 • Zo groot, dat je werk en je leven er anders uitziet.

Ik probeer deze belofte tot me te laten doordringen en realiseer me hoe groot die is. Ik voel dat ik twijfel. Kan ik dit wel maken? Moet ik niet veel bescheidener zijn? Tegelijkertijd bedenk ik hoeveel mijn eigen ontdekkingstocht me gebracht heeft. Ik kijk en doe echt anders sinds ik ben begonnen. Zou het niet naïef zijn om te denken dat dat alleen voor mij kan gelden?

Je kunt het boek hier bestellen

Subtitel: Begin bij jezelf en doe het samen

De subtitel heb ik bepaald aan de hand van een enquête.  Je kunt een verslag van deze enquête hier lezen.

Opbouw van het boek

Boek Groeien in leiderschap

In deel één vertel ik over mijn ervaringen met verbinding. Deel twee gaat over mijn ervaringen met presentie. Elk deel bevat drie hoofdstukken. Het eerste gaat steeds over mijn verlangen naar verbinding en presentie. Ik ga vervolgens ermee aan de slag. Dat gaat niet van een leien dakje, maar met vallen en opstaan. In het tweede hoofdstuk van elk deel staat deze worsteling centraal en wat ik daarvan geleerd heb. Ik formuleer ze in de vorm van valkuilen. In steeds het derde hoofdstuk vertel ik je over momenten dat het me lukt om in verbinding en presentie te zijn. Hoe ik ervan geniet.

In deel drie staat de vraag centraal wat jezelf kunt doen. Wat je mogelijk moet loslaten en wat houvast kan bieden, zijn de kernvragen van de eerste twee hoofdstukken. Tot slot bied ik je handreikingen om je eigen groeivragen te bepalen en zelf aan de slag te gaan.

Ik begin met een Proloog. Het is een korte maar indringende opmaat naar alles wat nog volgt. Dan volgt de introductie en een voorwoord. In het voorwoord komt de context aan bod, waarin je mijn verhaal kunt plaatsen. Over de verandering van tijdperk waarin we leven. Hoe mijn verhaal aansluit bij de recente boekklassiekers  ‘Reinventing Organizations’ (Laloux, F, 2015)  en ‘Verdraaide organisaties’ (Hart & Buiting (2012). Ook leg ik de verbinding met mijn eerdere boek ‘Leiderschapsdomeinen’ en typeer ik verbinding en presentie. Het is een beknopt theoretisch kader. Wil je direct naar de praktijk van alledag, dan kun je dit voorwoord overslaan en direct beginnen met hoofdstuk 1.

Inhoudsopgave

Proloog
Introductie
Voorwoord
Deel 1       Verbinding
 1       VERLANGEN NAAR VERBINDING
1.1.   Groen denken, blauw doen
1.2    Ariel, een verzekeringsbeambte
1.3    Harald, een projectleider
1.4    Een mini-onderzoek
1.5    Wat in de weg zit
1.6    De BOB
1.7    Een strikvraag
2       VIJF VERBINDINGSVALKUILEN
2.1    De jij-bak
2.2    De dialoogkiller
2.3    De schijnverbinding
2.4    De vergeten groep
2.5    De omgekeerde BOB
2.6    Vijf klassieke verbindingsvalkuilen op een rij
2.7    Tips
3       GENIETEN VAN VERBINDING
3.1    Evaluatie van vergaderingen
3.2    Ambtenaren bij Collegevergaderingen
3.3    Via co-creatie stappen zetten
3.4    Intranet voor en door iedereen
3.5    Als leider zelf meedoen aan een leiderschapstraject
3.6    Via verbinding een prachtige prestatie neerzetten

Deel 2       Presentie
4       VERLANGEN NAAR PRESENTIE
4.1    Te veel moeten
4.2    Je eigen pijl omdraaien
4.3    Vechten, volgen en vluchten
4.4    De parabel van Nasrouddin
4.5    Onderweg naar presentie
4.6    Zie je producten of mensen?
4.7    Be the change
4.8    Interactie geeft de boost
5       ZES PRESENTIEVALKUILEN
5.1    Verlangen naar harmonie
5.2    De situatie rationeel managen
5.3    Zwijgen
5.4    Aansluiting verliezen
5.5    Drie waarschuwingssignalen
5.6    Mijn presentievalkuilen
5.7    Algemene steunpilaren
5.8    Het begint bij jezelf
6       GENIETEN VAN PRESENTIE
6.1    De Goede Vrijdag
6.2    De toezichtvisie
6.3    De Inspectie
6.4    Verschil maken
6.5    Een feedback-oefenkader
6.6    De vertraging van Messi

Deel 3       Aan de slag
7.      NEGEN MISVERSTANDEN
7.1.    1e misverstand: Weerstand moet je overwinnen of omarmen
7.2    2misverstand: Leiderschap gaat over hoofdlijnen
7.3    3e misverstand: Een betere hiërarchie gaat helpen
7.4    4e misverstand: Als leider moet je je als baas manifesteren
7.5    5e misverstand: Het klimaat in Nederland is niet rijp voor verandering
7.6    6e misverstand: Als eenling heb ik nauwelijks invloed
7.7    7e misverstand: Dit moet eerst maar eens bewezen worden
7.8    8e misverstand: Reflectie op mijn functioneren heeft toch geen zin
7.9    9e misverstand: Door zoveel aandacht aan mezelf te besteden vergroot ik mijn ego
7.10  Negen misverstanden op een rij
8       TIEN ANKERS VAN VERTROUWEN
8.1    1e anker: Vertrouw op jezelf en op anderen
8.2    2e anker: Verandering begint bij jezelf
8.3    3e anker: Geef op de eerste plaats leiding aan jezelf
8.4    4e anker: Moed is vereist
8.5    5e anker: Zie verstoringen als energie
8.6    6e anker: Je gaat het pas zien, als je het door hebt
8.7    7e anker: Het gaat met vallen en opstaan
8.8    8e anker: Oefen en organiseer je feedback
8.9    9e anker: Ben een realistische optimist
8.10   10e anker: Kom aan de bal
8.11   Tien ankers op een rij
9       OP WEG NAAR JOUW ONTWIKKELINGSVRAAG
9.1    De ontwikkelingsvraag
9.2    De elementen van een ontwikkelingsvraag
9.3    Vanuit de actualiteit naar jouw ontwikkelingsvraag
9.4    Een test
9.5    Je persoonlijke missie
9.6    Drie aanvliegroutes om tot je ontwikkelingsvraag te komen
9.6    Je eigen weg

Over mezelf

Wil je me leren kennen, dan kun je het beste het boek lezen… Ik vertel er in hoe ik met de wereld om me heen omga, wat mijn patronen zijn en hoe het me vergaat om daarin beweging te krijgen…

Dus ik beperk me nu even tot enkele wetenswaardigheden…:
Sinds 2009 ben ik bestuurder van Radar. We ondersteunen in Zuid-Limburg mensen met een (verstandelijke) beperking. Ik ben medeoprichter (2007) en bestuurslid van de Stichting Verbindend Leiderschap. In 2012 schreef ik het boek Leiderschapsdomeinen.
Ik was burgemeester van Maasbracht en Maasgouw, vervulde directiefuncties in sport en overheid, was voorzitter c.q. lid van diverse Raden van Toezicht, stichtingen en verenigingen. Ik was politiek actief, onder meer als voorzitter van het CDA-Limburg.
Oorspronkelijk ben ik opgeleid tot sporttrainer en leraar lichamelijke opvoeding. Vanuit mijn passie voor leiderschap volgde ik de opleidingen Master Change Management (MCM) en mediator.
Ik ben getrouwd met Tineke. We hebben drie kinderen (Imke, Maud en Jop) en twee kleinkinderen (Arje en Loek). Ik woon in Maasbracht.

Boek Groeien in leiderschap

Waarom je dit boek toch echt moet lezen

Ik weet zelf dat er tal van redenen kunnen zijn om dit boek nu nog even niet te lezen. Het is toch weer een boek. Dat kost weer tijd. Er is nog zoveel dat om je aandacht vraagt. Dat is ongetwijfeld waar. Maar, ik kan daar wel iets naast leggen. Wanneer je het boek niet leest, zou je jezelf wel eens een impuls in je persoonlijke groei en ontwikkeling kunnen onthouden. Zou je die kans willen mislopen? De kans dat je vanuit een hernieuwde reflectie bewust concrete stappen zet, die je meer ontspannen en milder maken en meer focus geven?

Vormgeving

De vormgeving van het boek is van de hand van Sabine en Simone van Pepermuntconcepts. Op hun facebookpagina heb ik hen vijf sterren gegeven. Super werk!Pepermuntconcepts

Praktische informatie

 • 47.500 woorden
 • 240 pagina’s
 • Formaat 14,8 x 21 cm
 • Hardcover, genaaid, met leeslint
 • Verkoopprijs €24,50
 • Bestellen via deze website (in voorraad)
 • Delen van het boek zijn hier alvast te lezen
 • Opbrengst boek wordt gebruikt om te investeren in het verder stimuleren van het gedachtengoed van verbinding en presentie

Bestellen

Elk boekhandel in Nederland kan het boek bestellen bij het Centraal Boekhuis. Bruna Boekwinkel de Kempenaer te Maasbracht (Molenweg 23) heeft het boek op voorraad.

Het boek is online te bestellen bij:

In het boek vertel ik over mijn weg in de richting van wat ik eerder de 5.0 organisatie heb genoemd. Je kunt je eigen organisatie toetsen aan de hand van een pdf, dat je hier kunt downloaden.