Privacybeleid

Laatst gewijzigd op: 10-5-2018


Adresgegevens

Leiderschapsdomeinen
Frans Wilms
Gangboord 31
6051 GK Maasbracht
K.v.K.: 67044271

Persoonsgegevens die we verwerken

Leiderschapsdomeinen verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/ of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door je voorkeur aan te geven voor bepaalde categorieën van informatie en/of diensten
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website of als reactie op berichten die we je sturen

Bijzondere en/of gevoelige gegevens die we verwerken

Onze website en/ of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger is dan 16 jaar. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via frans.wilms@leiderschapsdomeinen.nl, dan zullen we deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

We verwerken je gegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je betaling
 • Verzenden van onze inspiratiebrief
 • Je te kunnen bellen om indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • De uitvoering van een boekverloting
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om ons aanbod aan inspiratie en diensten beter te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld informatie die we nodig hebben voor onze belastingaangifte

Hoe lang we gegevens bewaren

We bewaren de gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor we je gegevens bewaren. We doen dat met inachtneming van deze bewaartermijnen:

 • Belastingdienst: 7 jaar
 • Abonnement inspiratiebrief: tot uiterlijk 2 jaar nadat je je abonnement hebt opgezegd
 • Activiteit op de website: ten hoogste 3 maanden
 • Boekverloting: 1 week na bekendmaking van winnaars verloting

Delen met anderen

We verkopen jouw gegevens niet aan anderen en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten we een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

We gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We gebruiken enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ze kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Daarnaast plaatsen we cookies die ons helpen onze website te optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben we je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming bevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van je account. Lukt het niet via deze instellingen of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking stuur dan een verzoek naar frans.wilms@leiderschapsdomeinen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN)) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op je verzoek reageren.

Je kunt ons bereiken via:

Website: www.leiderschapsdomeinen.nl
E-mail: franswilms@leiderschapsdomeinen.nl
Telefoonnummer: 06-22779084

Beveiliging

We nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via frans.wilms@leiderschapsdomeinen.nl

Het is ook mogelijk een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.