Leiderschapsdomeinen I Vanuit verbinding leiden I Leren in je praktijk van alledag

Workshop ‘Anders kijken, anders denken, anders doen’

Voor leidinggevenden met een transformatieopgave

In het kort:

 • Focus op de praktijk van alledag
 • Een boost geven aan de transformatie opgave van je team of je organisatie 
 • Informatief en interactief. Met een beknopt helder theoretisch kader, veel voorbeelden uit de praktijk en praktische actie.
 • Anders kijken, waarin je patronen doorbreekt
 • Anders denken, waarin je je aandacht verlegt en
 • Anders doen, waarin jezelf direct aan de slag gaat.
 • Basis: een dagdeel; kosten €1.300,- (excl. btw) (maatwerk mogelijk)
 • Maak een telefonische afspraak om verder te verkennen; stuur daartoe een verzoek naar frans.wilms@leiderschapsdomeinen.nl

Laat je niet gebeuren, wat je ziet bij zoveel collega’s: 

 • wel praten over wat medewerkers anders moeten doen en 
 • niet over welk ander gedrag dit van de leiding zélf vraagt. 

Met deze workshop creëer je een gemeenschappelijk fundament om op te bouwen. Over het waarom, het wat en het hoe. Informatief, interactief en inspirerend. Afgestemd op de specifieke situatie in jouw organisatie. Om zo een boost te geven aan de beweging die je met je organisatie aan het maken bent.

De grote lijn: werken aan een beweging

Aan de ene kant maakt het niet veel uit of je nu in de zorg werkt, het welzijnswerk, de overheid, het onderwijs, bij een woningcorporatie of bij de overheid. 

Overal is er dezelfde grote lijn. 

Je bent met een beweging bezig. 

Die beweging gaat ertoe leiden dat medewerkers met meer eigenaarschap, meer veerkracht en meer integrale samenwerking hun professionaliteit zó inzetten, dat ze optimaal maatwerk bieden voor de klanten met wie ze werken. Dat gebeurt te midden van toenemende druk. Assertieve klanten, veeleisende toezichthouders en arbeidskrapte zorgen voor een complexiteit die de uitdaging van de beoogde beweging alleen maar vergroten.

Ambities van je organisatie

Maar, ook al ziet deze hoofdlijn er ongeveer overal zo uit, de specifieke vraagstukken kunnen er voor jouw organisatie op dit moment heel bijzonder uitzien. 

Misschien herken je je in één of meer van deze ambities:

 • Teams en medewerkers krijgen en voelen meer verantwoordelijkheid. 
 • Onze (vernieuwde) visie en waarden worden in al ons handelen zichtbaar.
 • Onze bedrijfsvoering komt op orde.
 • We komen tot duurzame gedragen kwaliteitsverbetering.
 • We boeien en binden medewerkers.
 • De leiding stuurt op het ‘waarom’ en het ‘hoe’ en geeft zó richting en ruimte zodat de medewerkers zelf eigenaar zijn van het ‘wat’.
 • We verbeteren onze externe positionering.
 • Ons ziekteverzuim en verloop daalt.
 • We realiseren niet-vrijblijvende samenwerking.
 • We creëren een cultuur van meer zelfreflectie en feedback.
 • We komen tot optimale afstemming tussen ondersteunende diensten en onze inhoudelijke professionals.
 • De leiding geeft in maatwerk steun aan teams. 

Top-down werkt niet

Deze ambities hebben gemeenschappelijk, dat je niet even top-down een plan van aanpak kunt schrijven en dat kunt gaan uitrollen. Het vraagt van je dat je het netwerk van betrokken actoren richting geeft, bemoedigt en inspireert. Je doet dat te midden van toenemende eisen van de omgeving.

Wat voor de medewerkers geldt, geldt ook voor de leidinggevenden binnen je organisatie: 

 • anders kijken
 • anders denken en
 • anders doen

Met deze workshop geef je een boost aan de beweging die je voor ogen hebt. 

Informatief en interactief. Met een beknopt helder theoretisch kader, veel voorbeelden uit de praktijk en praktische actie. De deelnemers doorleven daardoor direct de betekenis van de verkregen inzichten voor de eigen praktijk. Ze formuleren acties die ze in hun eigen praktijk de volgende dag al kunnen toepassen.

Basis voor de workshop vormt de drieslag:

 • Anders kijken, waarin je patronen doorbreekt
 • Anders denken, waarin je je aandacht verlegt en
 • Anders doen, waarin jezelf praktisch aan de slag gaat.

Natuurlijk stemmen we de workshop af op jouw specifieke situatie. Het doel is dat deze bijeenkomst de leiding een boost geeft. Een boost om de beweging die jullie beogen voortvarend op te pakken en te gaan realiseren. De workshop motiveert, stimuleert en inspireert. De deelnemers krijgen een nieuwe impuls om leidende krachten te zijn in de beweging die je organisatie aan het maken is. 

Concreet

Een workshop van een dagdeel op een locatie van jouw keuze. Zo nodig passen we dit aan, indien dit in jouw situatie nodig is.

De investering

De investering bedraagt: €1.300,- (exclusief btw 21%) (€1.573,- inclusief btw)

Dit bedrag is all-in. Er zijn geen bijkomende kosten.

Startdatum

Het aantal workshops is beperkt. Informeer tijdig naar de mogelijkheden!

Aan de slag

#1 Deel je uitdagingen

Maak een belafspraak en vertel in een telefonisch gesprek welke boost je aan je organisatie en/of je team(s) en/of jezelf wilt geven

#2 Ontvang een voorstel

Ontvang een voorstel op maat; beoordeel of dit is wat je verder helpt

#3 Aan de slag

We gaan samen aan de slag. We stemmen af zodat we een zo goed mogelijk resultaat bereiken