Blogs: anders kijken

partnerschap-isaiah-mcclean-unsplash
Anders kijken

Dit is het gedrag dat nodig is voor echt partnerschap

In het sociale domein staat het partnerschap tussen organisaties nog maar aan het begin. Tegelijkertijd is duidelijk dat samenwerking een voorwaarde is om robuuste verbetering te bereiken. Hoogleraar Wim van der

Vergaderen
Anders kijken

Zo maak je vergaderen weer inspirerend

  We vergaderen ons wat af… Dat is volstrekt begrijpelijk. Het biedt een geweldige mogelijkheid af te stemmen, de stand van zaken op te maken,

Organisatie tunnel
Anders kijken

Op weg naar een 5.0 organisatie

Het leven in een organisatie lijkt steeds meer op het wordwideweb. Alles is met alles verbonden. Beweegt ergens iets, dan is dat op heel veel