Leiderschapsdomeinen I Opleidingen in verbindend leiderschap

Logo leiderschapsdomeinen doorzichtig
Zoek

Coaches

Bij Leiderschapsdomeinen werken wij met meerdere coaches samen. Zij stellen zich bij deze aan je voor. 

Ine Bimbergen

Sinds 1998 werk ik met plezier als trainer, coach en begeleider van (persoonlijke) veranderingsprocessen. Het fascineert me wat mensen beweegt of juist blokkeert en ik houd ervan samen te onderzoeken wat er speelt. Om zo doende ook samen te ontdekken wat er nodig is. Belangrijk daarbij is taal hebben die helpt om bruggen te slaan, verbinding te creëren en wegen te vinden in de complexe werkelijkheid. Onder meer daarom schrijf ik – samen met Jaap van der Mei – graag over eigenaarschap en zelfsturing. ‘Zelf zien dan geloven’ is ons boek over de veranderpraktijk.

Peter Gielkens

In mijn begeleiding nodig ik jou uit om volledig in jezelf te gaan geloven, om de verbinding met je ware essentie en je missie nader te verkennen. Ik heb zelf ervaren hoe krachtig het is om jezelf meer en meer te vertrouwen, en ik geloof dat iedereen dit vermogen in zich draagt. Ik begrijp de obstakels en moeilijkheden die bij deze persoonlijke transformatie komen kijken, en ik zie nu dat problemen en onvrede kostbare gidsen zijn op onze weg!

Silvia Heijnen

Oog voor wat mensen beweegt. Doen wat goed voelt. Voor elkaar van betekenis zijn. Dat zijn belangrijke pijlers in mijn werk. Als coach, procesbegeleider en communicatieadviseur. Verbindend communiceren hoort daar onlosmakelijk bij. Sinds 2013 ben ik betrokken bij Leiderschapsdomeinen. Co-lezer van Frans’ zijn eerste boek ‘Leiderschapsdomeinen’ en tweede boek ‘Groeien in leiderschap’.

Jacqueline van Maanen

Door mijn jarenlange ervaring als leidinggevende en coach heb ik geleerd dat het begint bij jezelf. Hoe maak ik verbinding in gesprekken en wat zegt de medewerker mij. Door resultaat en kaders aan te geven, geef je aan wat je wil bereiken. De manier waarop, daar weten medewerkers vaak heel goed inbreng in te hebben. Zo maak je het een gezamenlijk doel!
Als coach heb ik een aantal specialisaties die ik inzet in mijn coaching: Verbindend leiderschap / systemisch kijken -systemische opstelling begeleiden (individueel en groepsopstelling) / Zorgteams coachen in een betere samenwerking en verbetertrajecten / Individuele coachtrajecten op diverse coachvragen / Excellence communication, communicatiestijlen herkennen en aanpassen op deze communicatiestijl.

Harry van Heemskerk

Mijn passie is het begeleiden van mensen in hun groei: een fascinerend proces waarin samen wordt gezocht naar wat nodig is en wat werkt in de praktijk van alle dag. Met veel plezier heb ik vijftien jaren leiding gegeven en de dilemma’s van de leidinggevende aan den lijve ondervonden. Inmiddels heb ik meer dan twintig jaar ervaring als coach (leidinggevenden, team en organisatie) en vele coachopleidingen gevolgd. De basis van waaruit ik werk is echt contact en maatwerk. Om de ander te laten excelleren, gebruik ik mijn intuïtie, mijn opgedane kennis en ervaring. Dat doe ik met liefde, scherpte, humor en diepgang.

Sabine Baltussen

De rode draad in mijn werkzame leven is dat ik graag bezig ben met ‘mensengedoe’, als het moeilijk wordt tussen mensen dan ga ik ‘aan’. Ik hou van mensen en ik spiegel ze graag om hen bewust te maken welk potentieel en waarde ze in zich dragen. Van daaruit nodig ik hen uit met kleine stapjes in beweging te komen zodat er authentieke ontwikkeling mogelijk is. Ik ben in een organisatie wel eens de zetjesgever genoemd. Ik ben gericht op de drijfveren van mensen, waarom doen ze wat ze doen? En waarom doen ze het zoals ze het doen?
Ik gebruik individuele coaching en team-coaching, DISC, Voice Dialogue, Pyramide van Lencioni of het goede gesprek voeren, maar ik ook mijn gezond verstand en gevoel om na te gaan wat er nodig is. Ik doe dit veel in een bedrijfsmatige sfeer maar werk ook in zorg, onderwijs of non-profit organisaties.

Renée Speijcken

Ik werk als ervaren gecertificeerd (somatisch) coach en trainer op het gebied van (persoonlijk) authentiek effectief leiderschap ontwikkeling, team dynamiek en persoonlijke ontwikkeling. Ik heb meer dan 10 jaar ervaring in het trainen en coachen van nationale en internationale professionals en (multi-culturele) teams. Ik benader ingebrachte thema’s op zowel mentaal, fysiek, emotioneel en energetisch niveau (holistisch), waarbij het lichaam leidend is (somatisch). Daarnaast heb ik mijn eigen praktijk ‘Spontaneous Living’. Hier ligt het accent op het enerzijds lichaamsgericht werken (polariteits therapie) en coachen van mensen rondom thema’s zoals bijvoorbeeld, stress, depressie, authentiek relateren en trauma verwerking, en anderzijds op het organiseren en leiden van workshops en retreats waar deze thematieken in groepsverband en aan de hand van verschillende werkwijzen verkend worden.

Mirtel Gommans

Ik raakte al op jonge leeftijd geïntrigeerd door het feit dat de uiterlijke wereld totaal kan verschillen met de innerlijke wereld en dat ‘iets willen’ nog niet handelen betekent. Want wat bepaalt nou dat iemand zich zo gedraagt, voelt en denkt? Zeker omdat alles voortdurend verandert, bewust of omdat het ons overkomt en we steeds afhankelijker lijken te worden van een ander. De uitdaging is, hoe dan? ‘Verbindend leiderschap’ is een geweldig middel hiervoor: een leiderschapsstijl waarbij je afhankelijk van de context, continu aandacht hebt voor het versterken van zowel het verbinden (vanuit verbinding aandacht geven, ruimte geven en loslaten) als van het leiden (verantwoordelijkheid nemen, structuur bieden, richting geven, grenzen stellen).

Orjana Ploemen

Ik geloof dat we allemaal op een bepaalde manier te maken krijgen met de voortdurende stromingen van verandering om ons heen. Als mens, als team, als leidinggevende, bestuurder, maar ook als organisatie. Door alle continue veranderingen, dwalen we soms rondjes in een labyrint van onze gedachten en gevoelens. Met mijn enthousiasme, nieuwsgierigheid en begrip gooi ik graag wat licht op andere perspectieven die andere paden kunnen belichten. Zo kan het ronddwalen in een labyrint weer een uitdaging bieden met verborgen schatten. Ik draag graag bij aan de humanisering van het georganiseerde leven.
Specialisaties van mij zijn:
coaching, mediation en supervisie. Meedenken in strategie en beleid, veranderprocessen en teamontwikkeling.

Sylvia Dormans

Wat kenmerkt mij als coach? In mijn coaching staat verbinding maken met jezelf centraal. In deze enerverende maatschappij, waarbij prikkels verwerken en snelheid steeds meer de boventoon voeren, is verbinden met jezelf, en dus voelen, een hele kunst.

Zonder een waardige en liefdevolle verbinding met jezelf, wordt verbinden met anderen lastig, of zelfs onmogelijk.

In het contact met je ware zelf, ontstaat inzicht in je overtuigingen en blokkades, die jouw persoonlijke groei en levensenergie kunnen belemmeren. Deze inzichten zijn zeer verrijkend omdat het je diepe leringen geeft die je dichter bij jezelf brengen.

De verbinding met jezelf is dus een voorwaarde om te verbinden met anderen. In de “Opleiding Verbindend Leiderschap” staat juist deze verbinding centraal, namelijk zélf de sleutel zijn tot verandering om anderen te inspireren om mee te bewegen. Vanuit innerlijke kracht en verbinding, samen vooruit!

In mijn eigen verbindingen met anderen staat ‘oprechte’ aandacht en ‘nieuwsgierig zijn’ voorop. Ik werk als coach, trainer en organisatieadviseur om bij te dragen aan de ontwikkeling van gelukkige mensen in (positief) gezonde en groeiende organisaties.