Leiderschapsdomeinen I Opleidingen in verbindend leiderschap

Logo leiderschapsdomeinen doorzichtig
Zoeken

PLUSPROGRAMMA

Patronen doorbreken vanuit verbinding

Verdiepen van verandering

De afgelopen jaren heb je gewerkt aan je eigen leiderschap. Door te monitoren, te reflecteren en concrete actie te ondernemen, heb je geleerd om steeds meer en beter in verbinding te zijn met de mensen om je heen.

Je weet ook dat dat niet vanzelf gaat. Dat het nodig is er steeds opnieuw aandacht voor te hebben, omdat leiderschap een vak is.

Wat je aandacht geeft, groeit.

Daarom wil je gericht aan de slag om verder te groeien in je leiderschap.

Herken je je hierin?

Je staat voor de maatschappelijke opdracht van je organisatie. De complexiteit van die opdracht is de laatste jaren alleen maar toegenomen. Je realiseert je dat je die opdracht niet langer kunt waarmaken met de oude manier van leidinggeven. Je bent bezig met een beweging, waarbij je de bedoeling van de organisatie nog meer centraal staat zet. Een beweging waar mensen op de eerste plaats komen en systemen ondersteunend zijn. Een beweging waarmee je een voorbeeld bent in het maatschappelijk domein.

Dat vraagt om te stoppen met een top-downoriëntatie en ruimte te creëren voor meer eigenaarschap en betere samenwerking.

Je weet dat je met opleggen en overtuigen juist het tegenovergestelde bereikt. Je wilt loslaten en ruimte geven. Je wilt dat de beweging iets van de medewerkers zelf wordt.

Tegelijkertijd ben jij verantwoordelijk en heb je rekenschap af te leggen naar een veelheid aan stakeholders. De druk is hoog, tijd beperkt, er is veel focus op de korte termijn, op ‘alles im griff’ hebben.

Voor je het weet zit je in de overlevingsstand: je gaat jezelf verdedigen, de ander overtuigen, nog harder werken of spreadsheetmanagement toepassen.

Dilemma's

Hoe houd je koers, terwijl de omgeving vraagt om top-downacties?

Dan is loslaten en ruimte geven gemakkelijker gezegd dan gedaan. Er zijn dus ook kaders en randvoorwaarden nodig. Maar hoe voorkom je dat die als een top-downactie ervaren worden, waardoor eigenaarschap en onderlinge samenwerking eerder af – dan toenemen?

Je zoekt naar een juiste balans tussen sturen en loslaten. Stuur je te veel, dan groeit er geen eigenaarschap. Laat je teveel los, dan ontbreekt focus.

Misschien zijn dit dilemma’s, waarin je je dan herkent:

Waar je naar toe wilt

Je ziet het al voor je. Medewerkers zoeken actief collega’s op, werken samen en tonen eigenaarschap. Dankzij voortdurende monitoring en feedback is er een focus op persoonlijke groei en groeit de organisatie als geheel. Gesprekken zijn open en dubbele agenda’s zijn van tafel. Ieder levert vanuit zijn rol zijn unieke belangrijke bijdrage. Je laat los én staat toch aan het stuur. Je doet recht aan de mening van alle betrokkenen én aan die van jezelf. Je dient het grote gemeenschappelijk belang én het belang van je organisatie. Je bent zelf in control. Je laat je niet meeslepen door druk. In cruciale momenten weet je vanuit ontspanning en rust te reageren. Je hebt grip op je eigen werk en omgeving door voldoende rust en reflectie in te bouwen. Je bent rekbaar en gaat gemakkelijk om met tegenslag. Je geniet omdat je voelt dat je van toegevoegde waarde bent voor de medewerkers.

Passend voor jou?

Kijk eens naar deze vijf vragen:  

Als je deze vijf vragen met een volmondig ‘ja’ kunt beantwoorden, dan is dit PLUS-programma ideaal voor jou.

Ideale combinatie

Dit programma is een ideale combinatie van:  

Je ziet dit terug in de unieke mix van het programma: 

1. Je persoonlijke uitdaging 
Je werkt gericht aan je persoonlijke uitdaging. We weten inmiddels hoe zo’n uitdaging door de hectiek van alledag op de achtergrond kan geraken. We reiken je praktische handvatten, waarmee je dit niet meer hoeft te laten gebeuren.  Integendeel, doordat je je persoonlijke opdracht met succes gaat realiseren, creëer je juist nieuwe ruimte voor jezelf en de mensen om je heen. Daartoe ontvang je coaching en krijg je steun van collega-deelnemers met vergelijkbare uitdagingen.  

2. Vervolgcertificaat Persoonlijk leiderschap Daarnaast versterk en verbreed je je eigen persoonlijk leiderschap door actuele inspirerende masterclasses met bijbehorende praktische quickscans, zodat je het geleerde direct toepast in je eigen praktijk. Elk half jaar bestaat de mogelijkheid om een van de twee vervolgcertificaten te behalen.  

3. Leer-community 
Het programma past uitstekend in de mogelijkheid om ‘je leven lang leren’ te ondersteunen. Je kunt je blijven ontwikkelen van bewust bekwaam naar onbewust bekwaam. Collega-deelnemers, inzichten en handvatten blijven voor jou eenvoudig en snel beschikbaar. Aan eind van elk jaar beslis je zelf of je wel of niet doorgaat.  

Hoe ziet het er praktisch uit?

Inhoudelijk programma

Het verdiepen in deze leergang gaat langs twee lijnen:

Download hier direct een brochure van het programma

Versterken: meer vanuit verbinding leiden

In het onderdeel ‘Versterken’ staan thema’s centraal die je helpen om verder te groeien in het meer vanuit verbinding leiden, te weten:

Afstuderen (niet verplicht) kun je door jouw verhaal te vertellen over je ervaringen, je leren en je resultaten tijdens een live-bijeenkomst. Je neemt iedereen mee in de tocht die je bent gegaan en je reflectie daarop (bijvoorbeeld in TEDx-vorm). Je ontvangt een certificaat.

‘Leidinggeven aan jezelf’. Dat was vanochtend het thema van het webinar.
En wat voor één! Met als belangrijkste ontdekking vanuit mijn eigen actiepunt en casus: je hebt altijd positie. En, een aantal concrete handvatten voor mijn casus rijker. Heerlijk. Stap voor stap verder.’
Silvia Heijnen, drijvende kracht Doon-communicatie

Verbreden: impact in organisatie en daarbuiten vergroten

In het onderdeel ‘Verbreden’ staan thema’s centraal die je helpen om je impact in je organisatie en daarbuiten te vergroten:

Afstuderen (niet verplicht) kun je door een overdraagbare (schriftelijk, geluid, video) reflectie te maken op je aanpak, resultaten en leerervaringen van een traject dat je hebt ondernomen t.a.v. een van deze thema’s: topteam, organisatieverandering of samenwerking met partners. Je ontvangt een certificaat.

Download hier direct een brochure van het programma

Vijf fases

De onderdelen ‘Versterken’ en ‘Verbreden’ komen overeen met de vierde en vijfde fase van de vijf fases van leiderschap bij toenemende complexiteit. Uiteraard besteden we in het Plusprogramma ook aandacht aan een verdieping van fase 1 (begrijpen wat toenemende complexiteit betekent), fase 2 (reflectie op hoe jezelf tegen vraagstukken aankijkt) en fase 3 (meerwaarde creëren in interacties). 

Je hoeft de deur niet uit
Het mooie van het programma is dat je – op die twee live bijeenkomsten na – er de deur niet voor uit hoeft. Dus geen reistijd en geen dagdelen weg van je werkplek. We laten ons helpen door de digitale tools die voor het oprapen liggen. We houden er sowieso van om tijd vrij te maken. Zo krijg je de essentie van relevante boeken praktisch verwerkt in de masterclasses. Je hoeft de boeken dus niet zelf te lezen. Wil je juist wél lezen, dan reiken we je tips aan waardoor je direct een goede keuze maakt.

Zo past dit programma prachtig in je drukke agenda. Sterker nog: het programma helpt je slimmer en beter je energie te richten, waardoor je juist energie vrijmaakt voor wat echt belangrijk is.

Wat je leert

De essentie is dit:

Je gaat van bewust bekwaam naar onbewust bekwaam.

Dit uit zich doordat:

Je resultaat

De kern en toegevoegde waarde zijn steeds hetzelfde: te midden van de complexiteit die zich aandient, creëer je inspirerende ruimte binnen passende grenzen voor je medewerkers en voor jezelf. Dat doe je bovenal in alle interacties die je elke dag hebt. Je staat ‘aan’ voor anderen, je weet je in anderen te verplaatsen en bent begaan met hen en met hun inbreng.
Het resultaat is dat je meer tijd krijgt voor je strategische opgaven, dat je een bron van inspiratie bent voor de mensen om je heen en dat je je werk vanuit meer rust en ontspanning doet.
Je gedijt steeds beter te midden van toenemende complexiteit, je geeft effectief leiding aan de beweging die je met je team (organisatie) wilt maken en je bent steeds meer voor anderen een inspirerend voorbeeld.

Deelnemers

Deelname staat open voor ieder die de tweede training¹ van de opleiding Patronen doorbreken vanuit verbinding² heeft gevolgd dan wel op een andere manier het gedachtegoed van dit programma zich heeft eigen gemaakt. 

Leiding

De leiding is in handen van Frans Wilms. Frans is expert in leiderschap bij toenemende complexiteit. Hij is opleider van en coach voor bestuurders, directeuren en managers met een transformatie opgave. Kijk hier voor meer informatie over Frans Wilms.  

Je bijdrage

De eerstvolgende mogelijkheid tot deelname is 1 februari 2021. Je jaarbijdrage bedraagt 1950 euro. Er is geen btw verschuldigd omdat Leiderschapsdomeinen een certificatie heeft van het CRKBO. Betaling vindt plaats per 1 februari 2021

Daarnaast ben je bereid om voor een collega-deelnemer tot steun te zijn als buddy.

Uniek

Dit programma is uniek in zijn aanpak. We proppen de thema’s niet in één meerdaags leiderschapsprogramma’s, omdat we weten hoe moeilijk het is om alle informatie te verwerken en te integreren in je praktijk van alledag. Daarom spreiden we heel bewust en borgen we continue aandacht. Daardoor maak je je het andere gedrag en de bijbehorende tools echt eigen. Ze worden iets van jezelf.

Zo verken je of dit programma echt iets voor je is

ls je je hier aanmeldt dan nodigen we je uit voor een telefonisch gesprek om te verkennen of dit programma echt iets voor je is.

Wil je meer weten over hoe we je gegevens verwerken en/of gebruiken lees het privacybeleid hier.

Geïnteresseerd? Dan is dit is je beste eerstvolgende stap

De eerstvolgende mogelijkheid om in te stappen in het PLUS-programma is 1 februari 2021. Stuur een e-mail naar info@leiderschapsdomeinen.nl dan krijg je een uitnodiging om een telefonisch intakegesprek van maximaal 30 minuten vrijblijvend te boeken. In dat gesprek verkennen we dan of dit programma voor jou juist nu passend is.