PLUSPROGRAMMA

Patronen doorbreken vanuit verbinding

Verdiepen van verandering

De afgelopen jaren heb je gewerkt aan je eigen leiderschap. Door te monitoren, te reflecteren en concrete actie te ondernemen heb je geleerd om steeds meer en beter in verbinding te zijn met de mensen om je heen. Je weet dat dat niet vanzelf gaat. Dat het nodig is er steeds opnieuw aandacht voor te hebben, omdat het je anders zo maar kan weglopen.

Wat je aandacht geeft groeit.

Daarom wil je gericht aan de slag om verder te groeien in je leiderschap.

Voor jou is dit PLUSPROGRAMMA ideaal.

In dit programma zet je jouw eigen praktijk centraal.

Zo hoor je als eerste over de start
De eerstvolgende mogelijkheid om in te stappen in het PLUS-programma is 1 februari 2020. Als je hier je naam en e-mailadres registreert dan houden we je als eerste op de hoogte van de manier waarop je je kunt aanmelden.

Zo hoor je als eerste over de start

De eerstvolgende mogelijkheid om in te stappen in het PLUS-programma is 1 februari 2020. Als je je hier aanmeldt dan houden we je als eerste op de hoogte van de start van het programma.

Wil je meer weten over hoe we je gegevens verwerken en/of gebruiken lees het privacybeleid hier.

Je krijgt

 • Elke vrijdag een impuls, die je weer een zetje geeft. Een masterclass, een werkdocument, een handig schema, een praktische mail, een live interview, een quote, een live Q&A… Gevarieerd en praktisch, elke maand (met uitzondering van de zomermaanden) gericht op één thema zodat je je dat thema ook echt eigen maakt. Het thema krijgt daarna een plek in je onlinebibliotheek, zodat je er blijvend gebruik van kunt maken.
 • Een inspirerende jaarbijeenkomst met alle deelnemers aan het programma.
 • Een community met deelnemers die er voor elkaar zijn. Je kunt coach voor elkaar zijn. Je krijgt en geeft hulp; uiteraard voor zover dat kan en zin heeft.
 • Directe toegang tot een coach om bij actuele weerbarstige vraagstukken een eerste verkenning te doen.
 • Exclusieve toegang tot de bibliotheek van Leiderschapsdomeinen met online masterclasses en praktische tools, die je zo kunt gebruiken in je eigen praktijk.
 • E-mailsupport met praktische tips die werken.

Inhoudelijk programma

Het verdiepen in deze leergang gaat langs twee lijnen.

 • In het onderdeel ‘Versterken’ staan thema’s centraal die je helpen om verder te groeien in het meer vanuit verbinding leiden.
 • In het onderdeel ‘Verbreden’ staan thema’s centraal die je helpen om je impact in je organisatie en daarbuiten te vergroten.

Versterken

In het onderdeel ‘Versterken’ staan thema’s centraal die je helpen om verder te groeien in het meer vanuit verbinding leiden, te weten:

 • Leidinggeven aan jezelf
  Er komt veel bij je samen. Je merkt een stapeling van overleggen. Er is veel wat moet. Je voelt je vaak geclaimd. Hoe kun je meer stilstaan? Hoe kun je beter je strategische rol pakken? Hoe zorg je beter voor jezelf?
 • Verbinden als de ander niet wil
  Je merkt dat bepaalde situaties steeds vastlopen. Iemand zit in je allergie. Of misschien houdt de boot af en speelt een politiek spel. Hoe kun je hier niettemin beweging in krijgen? Wat kun je dan doen?
 • Coachen als leidinggevende
  Je wilt medewerkers een stimulans geven en hun helpen in hun eigen persoonlijke ontwikkeling, maar je bent wel hun hiërarchisch leidinggevende. Hoe combineer je dat? Of misschien nog beter: hoe integreer je het coachen in je functie als leidinggevende?

‘Leidinggeven aan jezelf’. Dat was vanochtend het thema van het webinar.
En wat voor één! Met als belangrijkste ontdekking vanuit mijn eigen actiepunt en casus: je hebt altijd positie. En, een aantal concrete handvatten voor mijn casus rijker. Heerlijk. Stap voor stap verder.’
Silvia Heijnen, drijvende kracht Doon-communicatie

Verbreden

In het onderdeel ‘Verbreden’ staan thema’s centraal die je helpen om je impact in je organisatie en daarbuiten te vergroten:

 • Van team naar TEAM
  Je inspireert je eigen team om een topteam te zijn, waarbij de gezamenlijke agenda voorop staat in plaats van ieder eigen agenda.
 • Succesvol je organisatie veranderen
  Je brengt complexe veranderopgaven van je organisatie of je team via co-creatie tot een succes.
 • Integrale samenwerking met partners
  Met partners buiten je organisatie kom je tot samenwerkingsverbanden waarbij er sprake is van gedeeld eigenaarschap.

De onderdelen ‘Versterken’ en ‘Verbreden’ komen overeen met fase 4 en fase 5 van leiderschap bij toenemende complexiteit. Uiteraard besteden we in het Plusprogramma ook aandacht aan een verdieping van fase 1 (begrijpen wat toenemende complexiteit betekent), fase 2 (reflectie op hoe jezelf tegen vraagstukken aankijkt) en fase 3 (meerwaarde creëren in interacties).

Je hoeft de deur niet uit

Het mooie van het programma is dat je er de deur niet voor uit hoeft. Dus geen reistijd en geen dagdelen weg van je werkplek. We laten ons helpen door de digitale tools die voor het oprapen liggen. We houden er sowieso van om tijd vrij te maken. Zo krijg je de essentie van relevante boeken praktisch verwerkt in de impulsen van elke vrijdag. Je hoeft de boeken dus niet zelf te lezen. Wil je juist wél lezen, dan reiken we je tips aan waardoor je direct een goede keuze maakt.

Zo past dit programma prachtig in je drukke agenda. Sterker nog: het programma helpt je slimmer en beter je energie te richten, waardoor je juist energie vrijmaakt voor wat echt belangrijk is.

Coach voor elkaar

Soms kan het zijn, dat je behoefte hebt aan een coach of een buddy die even met je meekijkt. Iemand die begrijpt vanuit welk denkkader je werkt. Iemand die ervaring heeft met soortgelijke vraagstukken. Dan volstaat een simpel e-mailtje of telefoontje en staat al gauw – al dan niet via tussenkomst van Frans Wilms – een van je collega’s voor je klaar om met je te klankborden. Natuurlijk ben jezelf ook bereid om collega’s van dienst te zijn, als het even kan. Zo leren we van elkaar.
We gebruiken daarvoor ons eigen digitale platform, los van de sociale media. Zo bouw je snel en vertrouwd aan een community, waarin je samen groeit in leiderschap.

Zo hoor je als eerste over de start

De eerstvolgende mogelijkheid om in te stappen in het PLUS-programma is 1 februari 2020. Als je je hier aanmeldt dan houden we je als eerste op de hoogte van de start van het programma.

Wil je meer weten over hoe we je gegevens verwerken en/of gebruiken lees het privacybeleid hier.

Wat je leert

 • Je nieuwe patronen worden steeds meer een automatisme voor je.
 • Je maakt je steeds meer inzichten en praktische interventies eigen, waardoor je steeds gemakkelijker ook in lastige situaties vanuit verbinding patronen doorbreekt en daarmee impact hebt.
 • Je bent in staat om anderen op weg te helpen in hun eigen ontdekkingstocht om patronen te doorbreken vanuit verbinding. Je bent een coach voor hen.

Je resultaat

De kern en toegevoegde waarde is steeds hetzelfde: Te midden van de complexiteit die zich aandient, creëer je inspirerende ruimte binnen passende grenzen voor je medewerkers en voor jezelf. Dat doe je bovenal in alle interacties die je elke dag hebt. Je staat ‘aan’ voor anderen, je weet je in anderen te verplaatsen en bent begaan met hen en met hun inbreng.
Het resultaat is dat je meer tijd krijgt voor je strategische opgaven, dat je een bron van inspiratie bent voor de mensen om je heen en dat je je werk vanuit meer rust en ontspanning doet.
Je gedijt steeds beter te midden van toenemende complexiteit, je geeft effectief leiding aan de beweging die je met je team (organisatie) wilt maken en je bent steeds meer voor anderen een inspirerend voorbeeld.

Deelnemers

Deelname staat open voor ieder die de opleiding ‘Persoonlijk leiderschap bij toenemende complexiteit’1 heeft gevolgd dan wel op een andere manier het gedachtegoed van dit programma zich heeft eigen gemaakt.

Leiding

De leiding is in handen van Frans Wilms. Frans is expert in leiderschap bij toenemende complexiteit. Hij is opleider van en coach voor bestuurders, directeuren en managers met een transformatie opgave. We treffen voorbereidingen om het programma vanaf het voorjaar van 2021 te integreren in het opleidingsaanbod van de Universiteit Maastricht.

Je bijdrage

De eerstvolgende mogelijkheid tot deelname is 1 februari 2021. Je jaarbijdrage bedraagt 1750 euro. Er is geen btw verschuldigd omdat Leiderschapsdomeinen gecertificeerd is voor het kort hoger beroepsonderwijs. Betaling vindt plaats per 1 februari.

Daarnaast ben je bereid om – als het voor jou kan – desgevraagd voor een collega tot steun te zijn vanuit het uitgangspunt ‘leren van elkaar’.

Uniek

Dit programma is uniek in zijn aanpak. We proppen de thema’s niet in één meerdaags leiderschapsprogramma’s, omdat we weten hoe moeilijk het is om alle informatie te verwerken en te integreren in je praktijk van alledag. Daarom spreiden we heel bewust en borgen we continue aandacht. Daardoor maak je je het andere gedrag en de bijbehorende tools echt eigen. Ze worden iets van jezelf.