Leiderschapsdomeinen I Opleidingen in verbindend leiderschap

Logo leiderschapsdomeinen doorzichtig
Zoeken

In Company Verbindend Leiderschap

Met het In Company Programma Verbindend Leiderschap breng je leidinggevenden in positie en maak je samen verbindend leiderschap vanzelfsprekend in je organisatie. Het resultaat: werkgeluk, eigenaarschap en integrale samenwerking.

Wat we vragen van de leidinggevende van nu

Leidinggevenden van nu vragen we om aan de ene kant te leiden door richting te geven en grenzen te stellen. Aan de andere kant vragen we hen om te verbinden door aan te sluiten en ruimte te geven.
Op hetzelfde moment maken leidinggevenden zelf mee dat de dynamiek en onzekerheid groot is, terwijl de verwachtingen van alle betrokkenen toenemen. In die context werkt een top-down oriëntatie niet meer.

Verbindend leiden biedt de mogelijkheid om koersvast te blijven te midden van alle complexiteit en tegelijkertijd aangesloten te blijven bij alles wat er speelt. Het is dé manier om werkgeluk, eigenaarschap en integrale samenwerking als vanzelfsprekend tot stand te brengen. Je hebt dan leidinggevenden nodig die in hun denken en handelen laten zien dat iedereen ertoe doet. Medewerkers voelen zich gehoord en gezien. Ze voelen zich uitgedaagd om het beste van zichzelf te geven, om integraal samen te werken om de onvermijdelijke weerstanden als energie te zien. Maar hoe krijg je dat voor elkaar?

Overtuigingen die misleiden

Vaak laten we ons leiden door overtuigingen die misleiden. Ik zet ze voor je op een rij en laat daarna een alternatief zien.

Leidinggeven gaat over inhoud

Natuurlijk gaat leiding geven over inhoud. Maar het gaat fout zodra je als leidinggevende er vanuit gaat dat je de inhoudelijke expert bent. Dan geef je zelf snel de oplossing, ga je overtuigen, trekken en duwen. Ondertussen voelen medewerkers zich niet gezien als inhoudelijke professionals en verlies je de aansluiting met hen. Werkgeluk, eigenaarschap en integrale samenwerking raken steeds verder weg. Het alternatief ligt gelukkig voor het oprapen: leiding geven doe je in alle interacties die je elke dag hebt. Daarin maak je het verschil elke keer opnieuw. Zodra je daarin verbindend weet te leiden, maak je al snel heel vaak écht verschil.

Verbindend leiden leer je door erover te praten

Lezen, denken en samen praten. Het is een uiterst waardevol begin om verbindend leiderschap op die manier op de agenda te zetten. Maar hoe inspirerend deze programma’s vaak ook zijn, daarmee ga je nog niet anders handelen. Ook al weet je dat je het anders moet doen… het betekent nog niet dat je dat in de praktijk ook echt voor elkaar krijgt. Bij Leiderschapsdomeinen ligt het accent dan ook op oefenen in de praktijk van alledag. Reflectie, feedback en oefening zijn de sleutelwoorden, waarmee je echt ander gedrag leert.

We hebben een collectief programma nodig

Door alléén collectieve samenkomsten op de agenda te zetten, verandert er niets. Elke organisatieverandering is immers een optelsom van individuele veranderingen. Bij iedere leidinggevende valt het kwartje op een ander moment. Iedere leidinggevende maakt zijn eigen transformatie toe. Het is dus nodig dat je een individueel traject invoegt.
Het is dus niet: Maar dit:
Leidinggeven gaat over inhoud. => Leidinggeven doe je in alle interacties die je elke dag hebt.
Verbindend leiden leer je door erover te praten. => Verbindend leiden leer je door reflectie, feedback en oefening.
We hebben een collectief programma nodig. => Het is nodig dat je een individueel traject invoegt.

Wat levert verbindend leiden in je organisatie op?

Laten we de essentie samenvatten:
 • De leidinggevenden van nu maken mee dat de dynamiek en onzekerheid groot is, terwijl de verwachtingen van alle betrokkenen tegelijkertijd toenemen. In die context werkt een top-down oriëntatie niet meer.
 • Verbindend leiden biedt de mogelijkheid om koersvast te blijven te midden van alle complexiteit en tegelijkertijd aangesloten te blijven bij alles wat er speelt.
 • Medewerkers voelen zich dan gehoord en gezien. Ze voelen zich uitgedaagd om het beste van zichzelf te geven, om integraal samen te werken en om de onvermijdelijke weerstand als energie te zien.
 

Bij onze aanpak geeft dit houvast

 • Leidinggeven doe je in alle interacties die je elke dag hebt.
 • Je leert verbindend leiden door reflectie, feedback en oefening.
 • Het is nodig dat je een individueel traject invoegt.

Het stappenplan dat werkt

Als je deze uitgangspunten serieus neemt, dan kun je zo’n programma niet zomaar uit het niets opleggen. Dat zou volstrekt onlogisch en niet congruent zijn. Immers, als je meer eigenaarschap wilt bevorderen, moet je natuurlijk niet beginnen met opleggen. Daarom is een andere benadering nodig. Een benadering waarin je stap voor stap vooruitgang boekt en die je gaandeweg kunt bijstellen.

 

Hoe ziet de andere benadering eruit?

Leiderschapsdomeinen maakt gebruik van een stappenplan waarmee je stappen vooruit zet zodat je écht een beweging maakt in je organisatie, zonder dat je deze oplegt. Belangrijke woorden zijn: inspiratie, energie, aan de slag tijdens je werk, evaluatie, aanpassen, doorgroeien en van waarde zijn voor anderen. In de brochure hebben we dit stappenplan uitgewerkt, zodat je precies kunt zien hoe het in jouw organisatie kan werken.

De prijs van ‘In Company programma’ is in verband met het maatwerk op aanvraag.

Download hieronder de brochure van het In Company ProgrammaDit is je resultaat

Iedere deelnemer aan de Opleiding Verbindend Leiderschap maakt een persoonlijke ontwikkeling door. Er ontstaat bij iedereen een individuele beweging die ertoe leidt dat ze…
 • oog hebben voor de context;
 • open staan voor de ander;
 • eigen obstakels weg kunnen nemen;
 • responsief reageren in plaats van impulsief;
 • zichzelf passend kunnen inbrengen;
 • in staat zijn om in gesprekken een meerwaarde tot stand te brengen, die ertoe leidt dat de inbreng van alle betrokkenen zorgt voor uitkomsten die je op voorhand niet had kunnen bedenken.
Kun je je voorstellen wat het voor de gehele organisatie betekent wanneer alle leidinggevenden van verbindend leiderschap hun 2e natuur maken? In plaats van overtuigen, trekken en duwen gaat ieder ontspannen om met situaties die zich aandienen. Medewerkers komen maximaal in positie. Jullie maken verschil in dagelijkse interacties. Jullie creëren meerwaarde in ontmoetingen. En bovenal doen jullie dit samen.

Ervaringen van anderen


Download hieronder de brochure van het In Company Programma

Deelnemers uit de opleidingen kwamen onder meer uit deze organisaties en bedrijven