Leiderschapsdomeinen I Opleidingen in verbindend leiderschap

Logo leiderschapsdomeinen doorzichtig
Zoek

Effectueren van verandering

Patronen doorbreken door verbinding

In deze training ga je concreet en praktisch aan de slag in jouw eigen praktijk van alledag. Je gaat jezelf als sleutel inzetten. Je doet dat niet door als fotograaf erbuiten te gaan staan, maar je gaat zelf op de foto. Je analyseert en monitort wat je zelf doet en brengt daar stap voor stap verandering in aan. Je leert nieuwe patronen en hebt zo impact in al je interacties. Je wordt steeds meer de leider die jezelf wilt zijn. Je leert steeds vaker en steeds beter vanuit verbinding te leiden.

Resultaat 
Het resultaat is dat je in plaats van strijden, trekken en duwen nu ontspannen omgaat met situaties die zich aandienen en daarbij maximaal de mensen om je heen in positie weet te brengen. Je maakt verschil in je dagelijkse interacties. Je creëert meerwaarde in al je ontmoetingen en je bent steeds meer de leider die je wilt zijn. Je groeit en bent een inspiratiebron voor de groei van de mensen om je heen.

Zelf niet verbindend
Ruim vijftien jaar geleden keek ik – in het kader van een studie – terug op gesprekken die ik gedurende enkele dagen gevoerd had. Ik was toen burgemeester in Maasbracht. Toen ik begreep wat ik deed, viel ik bijna van mijn stoel. Ik bleek helemaal niet zo verbindend te zijn als ik dacht.

De uitkomst van mijn gesprekken kwam vrijwel steeds overeen met datgene wat ik van tevoren bedacht had dat een goed resultaat zou zijn.
Dat was echter niet wat ik wilde!

Hoe serieus had ik de inbreng van mijn gesprekspartners eigenlijk genomen, als niets van hun inbreng in de uitkomst te herkennen was?

Ik wilde een voorbeeld zijn voor wethouders en medewerkers en hen stimuleren om juist de energie en inbreng van inwoners echt serieus te nemen. Als ikzelf in gesprekken met hen dat niet eens deed, hoe kon ik dan verwachten dat ze het zelf wel zouden doen in ontmoetingen met inwoners?

Bewust onbekwaam 
Dat is het moment dat bij mij het roer omgaat. Ik ben me bewust van mijn onbekwaamheid en ik ga oefenen om meer vanuit verbinding te leiden. Ik word burgemeester van Maasgouw en daarna bestuurder van Radar, een zorginstelling in Zuid-Limburg. Het blijken prachtige plekken om stappen te zetten om steeds meer en steeds beter vanuit verbinding te leiden.

Over mijn leerervaringen schrijf ik het boek ‘Groeien in Leiderschap’

Vervolgens heb ik een opleiding gemaakt.

Een opleiding die ikzelf ruim vijftien jaar geleden eigenlijk graag had willen volgen. Een opleiding die er nog niet was. Een opleiding die echt op de praktijk van alledag gericht is, zodat je er direct iets aan hebt.

Vijfde editie van de opleiding
Inmiddels zijn ruim zestig leidinggevenden opgeleid en gaat de opleiding zijn vijfde editie in. Elke nieuwe editie heb ik aan de opleiding gewerkt om te zorgen dat je je als deelnemer nog beter gesteund weet en voelt.

Met ingang van deze vijfde editie splitsen we de opleiding op in twee trainingen.

VERKENNEN VAN VERANDERING

De training verkennen van verandering, waarin je patronen in je organisatie, in je team en bij jezelf gaat doorzien en voor jou helder is wat je te doen staat.

EFFECTUEREN VAN VERANDERING

De training effectueren van verandering, waarin je nieuwe patronen leert, impact maakt in al je interacties en de leider wordt die je wilt zijn.

In samenwerking met Universiteit Maastricht
Ik vind het prachtig dat ik de opleiding nu samen met de Universiteit Maastricht mag verzorgen. Daarmee realiseren we nog meer impact door nog meer leidinggevenden – zoals jij – verder op weg te helpen om meer vanuit verbinding te leiden. Om zo patronen te doorbreken en succesvol veranderingen te realiseren, waarmee je groei creëert van je organisatie, van je medewerkers en van jezelf.

Je vindt hier alle informatie over de trainingen:

Ik zie je graag straks terug in de opleiding!

Met hartelijke groet,

Frans Wilms 

Frans Wilms