Leiderschapsdomeinen I Opleidingen in verbindend leiderschap

Logo leiderschapsdomeinen doorzichtig
Zoek

Dit is een leiderschap trainingsprogramma voor ‘vooroplopers’ in het maatschappelijk domein, die werken aan een beweging, waar mensen zélf centraal staan. Waar systemen niet leidend, maar ondersteunend zijn. De wereld is complexer en dynamischer; is steeds meer een netwerk. Dat vereist eigenaarschap en samenwerking van medewerkers. Dit trainingsprogramma helpt leidinggevenden om dat te realiseren door zelf het goede voorbeeld te geven in alledaagse ontmoetingen.

In die ontmoetingen ben je open en kun je je gemakkelijk verplaatsen in de ander. Je bent open, empathisch en toont compassie. Je schort je oordeel op en weet de neiging te weerstaan om zelf direct te gaan oplossen en over te nemen. De ambitie is dat je dat niet alleen in normale omstandigheden lukt, maar ook als het echt moeilijk voor je wordt.

Download hier de brochure >>

Illusies doorbreken

Dit programma doorbreekt illusies:

 • Dat je de beweging in je organisatie gaat maken door scholing van teams en medewerkers. (Natuurlijk is dat nodig, maar je komt er echt niet als je als leiding niet vooral ook aan je zelf werkt.)
 • Dat je meer eigenaarschap en samenwerking van medewerkers managerial kunt uitrollen. (Het gaat hier op de eerste plaats om houding en gedrag. Die kun je als leiding niet via de hiërarchie afdwingen. Die moet jezelf als leidinggevende als voorbeeld laten zien.)
 • Dat je er wel komt met enkele masterclasses, intervisies of bijeenkomsten in het kader van een managementdevelopmentprogramma. (Hoe waardevol deze acties ook kunnen zijn voor bewustwording, je gedrag verandert er niet door. Je gedrag verandert pas door gerichte oefening.)

  Wanneer is dit programma echt iets voor jou?

  • Je zoekt naar een juiste balans tussen richting geven en ruimte bieden, tussen sturen en loslaten, tussen structuur en aandacht.
  • Je wilt geen top-downoriëntatie en ruimte creëren voor meer eigenaarschap en betere samenwerking. Je weet dat je met opleggen en overtuigen juist het tegenovergestelde bereikt. Je wilt dat de beweging iets van de medewerkers zelf wordt.
  • Je wilt de kracht van de mensen om je heen versterken en tegelijkertijd in control zijn.
  • Je wilt recht doen aan de opvatting van alle betrokkenen zonder dat je eigen mening ondersneeuwt.
  • Je wilt je stevige verantwoordelijkheid waarmaken met meer ontspanning en rust.
  • Je wilt aan jezelf werken in de praktijk van alledag.

De kracht van het programma

Uitgangspunt is dat je leert in je eigen praktijk. Je agenda van de komende weken staat steeds centraal. Daarin vind je steeds je eigen casussen. Zo maak je direct verschil en leer je snel. Al gauw merk je dat je tijdsinvestering in de training, je heel veel nieuwe tijd oplevert. In dit programma pas je het principe van 10% instructie, 20% samen leren en 70% praktijk leren toe. In plaats van scholingsdagen ergens op de hei oefen je in je dagelijkse praktijk. En is dat niet – met al z’n dynamiek – de prachtigste oefenplek die je kunt bedenken?

Het programma is daardoor niet alleen effectief, maar ook buitengewoon efficiënt:

 • je volgt de Masterclasses, als het jou uitkomt
 • je oefent in je eigen praktijk van alledag
 • je bespaart (reis)tijd
 • je focust precies op wat jij nú nodig hebt via de individuele coaching

Waar je staat

Je staat voor de maatschappelijke opdracht van je organisatie. Of je nu in de zorg, bij de overheid, in het onderwijs, bij een woningcorporatie of in het welzijnswerk werkt… De complexiteit van die opdracht is de laatste jaren alleen maar toegenomen. Je realiseert je dat je die opdracht niet langer kunt waarmaken met de oude manier van leidinggeven. Je wilt een beweging maken. Een beweging waar de bedoeling van de organisatie nog meer centraal staat. Een beweging waar mensen op de eerste plaats komen en systemen ondersteunend zijn. Een beweging waarmee je een voorbeeld bent in het maatschappelijk domein.

Dat vraagt om te stoppen met een top-downoriëntatie en ruimte te creëren voor meer eigenaarschap en betere samenwerking. Je weet dat je met opleggen en overtuigen juist het tegenovergestelde bereikt. Je wilt loslaten en ruimte geven. Je wilt dat de beweging iets van de medewerkers zelf wordt.

Tegelijkertijd ben jij verantwoordelijk en heb je rekenschap af te leggen naar een veelheid aan stakeholders. De druk is hoog, tijd beperkt, er is veel focus op de korte termijn, op ‘alles im griff’ hebben.

Voor je het weet zit je in de overlevingsstand: je gaat jezelf verdedigen, de ander overtuigen, nog harder werken of spreadsheetmanagement toepassen.

Dilemma’s

Hoe houd je koers, terwijl de omgeving vraagt om top-downacties?

Dan is loslaten en ruimte geven gemakkelijker gezegd dan gedaan. Er zijn dus ook kaders en randvoorwaarden nodig. Maar hoe voorkom je dat die als een top-downactie ervaren worden, waardoor eigenaarschap en onderlinge samenwerking eerder af – dan toenemen?

Je zoekt naar een juiste balans tussen sturen en loslaten. Stuur je te veel, dan groeit er geen eigenaarschap. Laat je teveel los, dan ontbreekt focus.

Misschien zijn dit dilemma’s, waarin je je dan herkent:

 • Hoe kun je de kracht van de mensen om je heen versterken en tegelijkertijd als organisatie in control zijn?
 • Hoe kun je loslaten én tegelijkertijd sturen?
 • Hoe stimuleer je teamsamenwerking, terwijl tegelijkertijd ieder zijn eigen verantwoordelijkheid als vanzelfsprekend oppakt.
 • Hoe kun je recht doen aan de opvatting van alle betrokkenen zonder dat je eigen mening ondersneeuwt?
 • Hoe dien je het grote maatschappelijk belang én tegelijkertijd het belang van je organisatie?
 • Hoe kun je je stevige verantwoordelijkheid waarmaken met meer ontspanning en rust?

Waar je naar toe wilt

Je ziet het al voor je. Medewerkers zoeken actief collega’s op, werken samen en tonen eigenaarschap. Dankzij voortdurende monitoring en feedback is er een focus op persoonlijke groei en groeit de organisatie als geheel. Gesprekken zijn open en dubbele agenda’s zijn van tafel. Ieder levert vanuit zijn rol zijn unieke belangrijke bijdrage. Je laat los én staat toch aan het stuur. Je doet recht aan de mening van alle betrokkenen én aan die van jezelf. Je dient het grote gemeenschappelijk belang én het belang van je organisatie. Je bent zelf in control. Je laat je niet meeslepen door druk. In cruciale momenten weet je vanuit ontspanning en rust te reageren. Je hebt grip op je eigen werk en omgeving door voldoende rust en reflectie in te bouwen. Je bent rekbaar en gaat gemakkelijk om met tegenslag. Je geniet om dat je voelt dat je van toegevoegde waarde bent voor de medewerkers.

Wat de sleutel is

Verbindend leiderschap is de sleutel om deze transformatie van je organisatie en van jezelf te bereiken. Begrijp me goed. Het gaat hier niet om polderen of om het bereiken van halfslachtige compromissen. Nee, het gaat hier om een basishouding dat ieder ertoe doet. Met de continue inzet om aansluiting te vinden bij anderen, verschillen van opvattingen te delen om van daaruit te komen tot oplossingen die je op voorhand niet zelf had kunnen bedenken.

Download hier de brochure >>

Mijn eigen ervaring

Ik weet nog heel goed het moment dat ik in 2004 de gesprekken analyseerde die de afgelopen drie dagen had gevoerd. Ik viel bijna van mijn stoel. Ik bleek uitstekend in staat te zijn om de uitkomsten van de gesprekken te realiseren, zoals ik die van tevoren bedacht had. Maar, dat wilde ik helemaal niet! Ik was toen burgemeester en wilde stimuleren dat onze medewerkers bij vraagstukken samen met onze inwoners zouden optrekken. Dat ze zouden luisteren en open staan voor andere ideeën. Dat ze zo in staat zouden zijn om tot uitkomsten die ze op voorhand niet zouden kunnen bedenken. Zo zou een extra meerwaarde ontstaan.Maar, hoe zou ik dat van de medewerkers kunnen vragen, als ik dat zelf niet eens tot uitvoering wist te brengen in mijn contact met hen. Wat voor een voorbeeld was ik eigenlijk…

Die analyse voelt dan als een koude douche.

Het is ook het begin van een leer- en ontwikkeltraject. Mijn eigen leer- en ontwikkeltraject. Ik merkte al gauw dat er de nodige valkuilen zijn, die ik maar beter kan voorkomen. Er zijn ook de nodige triggers bij mezelf die er zo maar ineens voor kunnen zorgen, dat ik uit verbinding raak. Ik ontdekte ook hoe belangrijk het is om wat ik voel in mijn eigen lichaam niet te negeren, maar juist te gebruiken.

Mijn ontdekkingen

Bovenal ontdekte ik dit:

 • Ik moet het niet bij anderen zoeken, maar bij mezelf
 • Het gebeurt in interacties
 • Het is een kwestie van oefenen, oefenen en nog eens oefenen
 • Het werkt! Ik kan een stimulerend voorbeeld zijn voor het denken en doen voor de mensen om me heen.

Dat betekent dat je het zelf in de hand hebt. Is dat niet fantastisch?

Kijk maar even met me mee:
Gelukkig hoef je het niet bij anderen te zoeken, maar bij jezelf. Als leidinggevende heb je elke dag een veelheid aan interacties: een-op-een gesprekken, teamvergaderingen, groepsbijeenkomsten, gesprekken bij de koffieautomaat, correspondentie via de e-mail. Kortom je hebt kansen genoeg om te oefenen. En als je dat doet, dan werkt het ook nog….

Leiderschap trainingsprogramma

Boek groeien in leiderschap

Ik schreef het boek ‘Groeien in leiderschap’ over mijn traject van proberen, vallen, opnieuw beginnen en succes hebben. Zovele mooie reacties kreeg ik (en ik beveel het boek je van harte aan!), maar ik weet ook: zo’n boek heeft z’n beperkingen. Het boek helpt prima om je bewust te worden van je eigen gedrag. Met het lezen van het boek is je gedrag echter nog niet veranderd.

Je gedrag verander je pas door gericht te oefenen…

Daar heb ik dit trainingsprogramma voor gemaakt. Welke training zou mezelf in 2004 echt hebben geholpen? Die training heb ik gemaakt.

Dus geen nieuw boek, geen leiderschap-in-een-dag-programma, geen intervisie, geen verzameling van masterclasses met steeds een geweldige spreker, geen halfjaarlijks managementdevelopmentprogramma… Deze acties zijn allemaal prima om je te helpen om je bewust te worden. Maar, als je dit leest ben je dat al en kom je daar niet verder mee. Je gedrag verandert er namelijk niet door. Het effect verdampt als je weer terug bent in de dagelijkse gang van zaken.

Daar is oefening voor nodig. Methodische oefening zelfs, waarbij je gericht stap voor stap vooruitgang boekt. Daarom is het niet zomaar een leiderschapsprogramma, maar een trainingsprogramma.

Het programma

Maart: Analysefase: de positie van je organisatie en van jezelf onderkennen

Je verdiept de focus van je organisatie. Je bepaalt je eigen beginsituatie. Bovenal ga je signalen herkennen om je heen en bij jezelf van het leiderschap dat je wilt realiseren. Je onderkent het verschil tussen denken en doen.

 April: Creatiefase: Je basis op orde brengen

Je creëert met gemak een context voor dialoog en gaat dialoogvalkuilen zien en vermijden om zo tot verbinding te komen

Mei-juni: Verdiepingsfase 1: In verbinding blijven, ook als het moeilijk wordt (1)

Je spoort je eigen triggers op. Je gaat drijfveren van de mensen om je heen en van jezelf zien en waarderen.  Je vormt weerstand bij de ander en bij jezelf constructief om. (3 masterclasses)

September: Verdiepingsfase 2: In verbinding blijven, ook als het moeilijk wordt (2)

Je gaat signalen van je eigen lichaam gebruiken als extra kracht. Vervolgens pas je de magie van de U toe en hebt daarmee een doorleefd houvast om voor altijd succesvol tot verbinding te kunnen komen.

Oktober: Stabilisatiefase: met succes de ingeslagen weg voortzetten

Je gaat het geleerde vasthouden door te reflecteren, presenteren en te integreren. Je creëert voor jezelf en mensen om je heen een wow-moment. (1 masterclass)

Download hier de brochure >>

De aanpak van de training

Voorafgaand aan de training heb je een individueel telefonisch gesprek als intake. Daarin verkennen en preciseren we je eigen leervraag.

Elke trainingsmaand begint met een gesprek via beeldbellen. Dat doen we met een groepje van maximaal zeven personen. Vervolgens volg je in deze maand op eigen gelegenheid gemiddeld 2 masterclasses met een duur van gemiddeld 25 minuten per stuk. Deze masterclasses zijn in de vorm van een e-learning. Bij elke masterclass hoort een opdrachtdocument dat je helpt om in je eigen praktijk te gaan oefenen. Aan het eind van elke maand heb je een individueel coachingsgesprek van een uur via beeldbellen.

Gedurende het programma ontvang je praktische tips die stimuleren en helpen.

De beoogde opbrengst

 • Je bent voor de mensen waaraan je leiding geeft als een gids. Je bent inspirator waar het kan en helper als het nodig is. Je biedt richting door helder te zijn over het ‘waarom’ en het ‘hoe’. Je wordt zelf steeds minder ‘de operatie in gezogen’ doordat je je medewerkers in positie brengt. Je geeft ruimte aan het ‘wat’: medewerkers weten en voelen zich ten volle eigenaar van hun inhoudelijke opdracht.
 • De medewerkers aan wie je leiding geeft, voelen zich gehoord en gezien. Dat is juist nu cruciaal. Door de arbeidskrapte gaat het regelen van vervanging steeds moeilijker. De vragen van klanten en vanuit de samenleving nemen steeds verder toe. Jouw inzet zorgt ervoor dat de medewerkers niettemin steeds minder emotionele stress ervaren.
Heb je belangstelling, laat het me dan hier weten> >

Ervaringen van eerdere deelnemers

Elvira

‘Ik heb ontdekt hoe diepgewortelde gewoontes, mechanismen en overtuigingen effect hebben op mijn functioneren in mijn nieuwe functie. Sommige gewoontes die voorheen in mijn voordeel waren, zijn nu in mijn nadeel en vice versa. Ik heb ook de waarde en goedheid van mijn collega’s nog beter leren ‘zien’. Door dit bewustzijn weet ik beter waar ik wel en niet voor kies. Ik ben meer gefocust, zelfverzekerder en in het moment. Ik voel dat ik in meerdere lagen kan functioneren en dieper kan zwemmen (onderste delen van de ijsberg).’ (Elvira van Bergen, directeur Heerlen STANDBY!)

Foto Paul de Bruijn, HW Wonen‘Frans is in staat om verbeterpunten voor het functioneren als bestuurder heel concreet te maken. Door te illustreren uit zijn eigen zoektocht met successen en valkuilen helpt hij je concreet op weg met de zaken die in jouw specifieke situatie spelen. Zijn eigen openhartigheid stimuleert je daarbij tot een eerlijke zelfanalyse. Nooit wordt dit bedreigend of onveilig, altijd gericht op de mens en het vertrouwen. Het enthousiasme spat er vanaf en dat werkt aanstekelijk.’ (Paul de Bruijn, Directeur Bestuurder HW Wonen)

Silvia Heijnen

‘Ons traject heeft me zoveel gebracht! Misschien wel het meest basaal samen te vatten: Het brengt me rust. Ik word er een fijner (gelukkiger) mens van en daarmee ook voor anderen. Met energie vanuit rust. Het heeft me dichter bij mezelf gebracht. Recht doend aan mezelf én anderen. Ik én de ander. Ieder met zijn eigen gevoel en behoeften. Inbrengen en aansluiten. Samen op weg.’ (Silvia Heijnen, drijvende kracht DOON-communicatie)

Investering

Je investering bedraagt €2438,- exclusief BTW (€2950,- inclusief BTW).

Er zijn geen bijkomende kosten.

Startdatum en aanmelden

De startdatum is 18 maart. Stuur een e-mail naar frans.wilms@leiderschapsdomeinen om je aan te melden. Wil je eerst meer informatie? Stuur me dan een e-mail met je vragen of bel me op 06-22779084.

Heb je belangstelling, laat het me dan hier weten> >

Vragen en antwoorden:

Is het niet vreemd om e-learning in zetten?
Integendeel, daarmee benutten we de technische mogelijkheden van dit moment optimaal. Door de oefening en coaching zorgen we voor een optimale overdracht naar de praktijk van alledag. De e-learning past uitstekend in deze tijd, waar het geven van de juiste aandacht en het besteden van de beschikbare tijd voor vrijwel elke leidinggevende een voortdurend aandachtspunt is. Je krijgt namelijk twaalf compacte masterclasses, die je op je eigen gekozen momenten volgt. Geen reiskosten, geen uitval omdat je niet zou kunnen, geen toeters en bellen eromheen. Overigens wordt e-learning steeds meer gemeengoed. Bij de Nederlandse Top Employers is het gebruik de afgelopen 3 jaar gestegen van 27% naar 51% (Bron: Top Employers Institute, 2018).

Kost me dit niet veel te veel tijd?
Met masterclasses alleen kom je er niet. Het gaat erom dat je oefent. Zo maak je je het geleerde eigen en word je die verbindende leider die je wilt zijn. Dat oefenen doe je in je eigen praktijk. We creëren geen rollenspellen of nieuwe praktijksituaties, maar gaan uit van wat er al is: van jouw eigen agenda. De extra tijd gaat zitten in de voorbereiding en monitoring. Al gauw ga je merken, dat je die extra tijd er graag voor over hebt, omdat je resultaten met sprongen vooruitgaan. Je weet vastgeroeste patronen te doorbreken en… maakt zo juist tijd bij jezelf vrij. Hoewel het niet het primaire doel van de training is, roemen alle deelnemers die het programma hebben doorlopen de rust en ontspanning die ze door het deelnemen aan het programma hebben gekregen.

Ga ik niet hard onderuit, zodra er iets misgaat?
Dat is een terecht zorg die vrijwel elke leider heeft, die ruimte voor anderen creëert. Laat ik daar heel duidelijk over zijn. Natuurlijk gaat niet alles goed. Verbindend leiderschap is geen garantie voor perfectie. Zeker in het maatschappelijk domein is en blijft alles mensenwerk met heel veel interacties en kansen op falen. Maar wat met je nieuwe insteek wel verandert is hoe je omgaat met zaken die misgaan. Je leert om juist dan in je verbindende positie te blijven en te voorkomen dat je in de top-downmodus stapt. Dan ga je niet hard onderuit, maar ben je de rots in de branding die mensen hernieuwd in positie brengt als blijkt dat er iets verkeerd gaat of vastloopt. Verbindend leiden is geen vaste toestand van constante harmonie. Integendeel, bij verbindend leiden koester je verschillen van opvatting en weet je die te benutten om meerwaarde te creëren. Niet voor niets zijn alle trainingsprogramma’s voor leiders in Nederland op het terrein van crisismanagement gebaseerd op de uitgangspunten van verbindend leiden.

Kan ik ook kiezen voor een eigen coaching programma?
Je hebt een heel bijzondere persoonlijke opgave. Die wil je centraal stellen. Daarvoor is het trainingsprogramma ‘Leiderschap bij toenemende complexiteit’ zeer geschikt. Je tekent dan in voor een persoonlijk programma van 18 weken met 6 coachingsgesprekken, wekelijkse telefonische briefings, support door e-learning en e-mail specifiek afgestemd op jouw opgave. De prijs bedraagt dan €4.950,- (€4.090,- exclusief BTW). Als je hier belangstelling voor hebt dan kunnen we in een telefonisch gesprek verkennen of ‘Leiderschap bij toenemende complexiteit’ juist nu voor jou de juiste stap is om te zetten.

Frans Wilms

Frans Wilms

Ik help leidinggevenden in het maatschappelijk domein om meer eigenaarschap en betere samenwerking in hun organisatie te realiseren. Ik train en coach hen individueel als ook als onderdeel van een traject in hun organisatie. Ik doe dat met behulp van het trainingsprogramma verbindend leiderschap, dat ik gebaseerd heb op mijn eigen expertise en leerervaringen. Zelf het goede voorbeeld geven, is de essentie.

Ik heb verschillende leidinggevende functies in het maatschappelijk domein vervuld. Ik was onder meer afdelingshoofd, manager, directeur, bestuurder, burgemeester en voorzitter raad van toezicht.

Naast het trainingsprogramma houd ik inleidingen en leid ik workshops/ masterclasses op het gebied van verbindend leiderschap.

Het versterken van de kracht van mensen is mijn missie. Het is mijn ambitie om van  verbindend leiderschap de hoofdstroom te maken in het maatschappelijk domein, waardoor mensen zélf centraal komen te staan en systemen ondersteunend zijn.

Heb je belangstelling, laat het me dan hier weten>> Download hier de brochure >>