Leiderschapsdomeinen I Vanuit verbinding leiden I Leren in je praktijk van alledag

Opleiding ‘Persoonlijk leiderschap Bij toenemende complexiteit’

Ruimte én richting geven, loslaten én sturen, aandacht én structuur

In het kort:

 • Focus op je eigen praktijk van alledag
 • Ruimte creëren om anders te kijken, anders te denken en anders te doen
 • Werken aan de transformatie opgave van jezelf, te team en je organisatie 
 • Een inspiratiebron zijn voor de mensen om je heen
 • Unieke combinatie van online masterclasses en persoonlijke coaching
 • Direct voordeel met nieuwe gedrag dat je je eigen maakt
 • Efficiënt en effectief; geen reistijd, geen verplichte boeken
 • 4e editie start 4 november; aanmelden tot uiterlijk 31 oktober
 • Duur: 5 maanden
 • Kosten: €2438,- (excl. btw)
 • Maak een telefonische afspraak om verder te verkennen; stuur daartoe een verzoek naar frans.wilms@leiderschapsdomeinen.nl

Dit is een opleiding voor ‘vooroplopers’ in het maatschappelijk domein, die werken aan een beweging, waar mensen zélf centraal staan. Waar systemen niet leidend, maar ondersteunend zijn. De wereld is complexer en dynamischer; is steeds meer een netwerk. Dat vereist eigenaarschap en samenwerking van medewerkers. Deze opleiding helpt je om dat te realiseren door zelf het goede voorbeeld te geven in alledaagse ontmoetingen.

Download hier de brochure van de 4e editie van de opleiding, die in november 2019 start

Herken je je hierin?

Je staat voor de maatschappelijke opdracht van je organisatie. Of je nu in de zorg, bij de overheid, in het onderwijs, bij een woningcorporatie of in het welzijnswerk werkt… De complexiteit van die opdracht is de laatste jaren alleen maar toegenomen. Je realiseert je dat je die opdracht niet langer kunt waarmaken met de oude manier van leidinggeven. Je wilt een beweging maken. Een beweging waar de bedoeling van de organisatie nog meer centraal staat. Een beweging waar mensen op de eerste plaats komen en systemen ondersteunend zijn. Een beweging waarmee je een voorbeeld bent in het maatschappelijk domein.

Dat vraagt om te stoppen met een top-downoriëntatie en ruimte te creëren voor meer eigenaarschap en betere samenwerking.

Je weet dat je met opleggen en overtuigen juist het tegenovergestelde bereikt. Je wilt loslaten en ruimte geven. Je wilt dat de beweging iets van de medewerkers zelf wordt.

Tegelijkertijd ben jij verantwoordelijk en heb je rekenschap af te leggen naar een veelheid aan stakeholders. De druk is hoog, tijd beperkt, er is veel focus op de korte termijn, op ‘alles im griff’ hebben.

Voor je het weet zit je in de overlevingsstand: je gaat jezelf verdedigen, de ander overtuigen, nog harder werken of spreadsheetmanagement toepassen.

Dilemma’s

Hoe houd je koers, terwijl de omgeving vraagt om top-downacties?

Dan is loslaten en ruimte geven gemakkelijker gezegd dan gedaan. Er zijn dus ook kaders en randvoorwaarden nodig. Maar hoe voorkom je dat die als een top-downactie ervaren worden, waardoor eigenaarschap en onderlinge samenwerking eerder af – dan toenemen?

Je zoekt naar een juiste balans tussen sturen en loslaten. Stuur je te veel, dan groeit er geen eigenaarschap. Laat je teveel los, dan ontbreekt focus.

Misschien zijn dit dilemma’s, waarin je je dan herkent:

 • Hoe kun je de kracht van de mensen om je heen versterken en tegelijkertijd als organisatie in control zijn?
 • Hoe kun je loslaten én tegelijkertijd sturen?
 • Hoe stimuleer je teamsamenwerking, terwijl tegelijkertijd ieder zijn eigen verantwoordelijkheid als vanzelfsprekend oppakt.
 • Hoe kun je recht doen aan de opvatting van alle betrokkenen zonder dat je eigen mening ondersneeuwt?
 • Hoe dien je het grote maatschappelijk belang én tegelijkertijd het belang van je organisatie?
 • Hoe kun je je stevige verantwoordelijkheid waarmaken met meer ontspanning en rust?

Waar je naar toe wilt

Je ziet het al voor je. Medewerkers zoeken actief collega’s op, werken samen en tonen eigenaarschap. Dankzij voortdurende monitoring en feedback is er een focus op persoonlijke groei en groeit de organisatie als geheel. Gesprekken zijn open en dubbele agenda’s zijn van tafel. Ieder levert vanuit zijn rol zijn unieke belangrijke bijdrage. Je laat los én staat toch aan het stuur. Je doet recht aan de mening van alle betrokkenen én aan die van jezelf. Je dient het grote gemeenschappelijk belang én het belang van je organisatie. Je bent zelf in control. Je laat je niet meeslepen door druk. In cruciale momenten weet je vanuit ontspanning en rust te reageren. Je hebt grip op je eigen werk en omgeving door voldoende rust en reflectie in te bouwen. Je bent rekbaar en gaat gemakkelijk om met tegenslag. Je geniet om dat je voelt dat je van toegevoegde waarde bent voor de medewerkers.

Hoe kom je zover?

De meeste leiders en managers volgen nog altijd een traditionele opleiding. Je komt dan vijf tot twaalf keer bijeen op een mooie plek in het land. Je krijgt masterclasses aangeboden van deskundige docenten en je hebt boeiende interacties met je collega’s uit andere organisaties. Er is echter één probleem. In je praktijk van alledag verandert er niets. Dat gebeurt namelijk pas als je praktisch en methodisch zélf oefent in je eigen werk. Eerst dan creëer je een transformatie bij jezelf. Een transformatie waarmee je een inspirerend voorbeeld bent voor de mensen om je heen en die jezelf meer rust en ontspanning brengt.

De opleiding ‘persoonlijk leiderschap bij toenemende complexiteit’ vormt een alternatief. Je werkt methodisch in je eigen werk. Je hebt direct voordeel én zorgt ervoor dat je nieuw gedrag echt eigen maakt.

4e editie opleiding start in november

November: Analysefase: de positie van je organisatie en van jezelf onderkennen
Je verdiept de focus van je organisatie. Je bepaalt je eigen beginsituatie. Bovenal ga je signalen herkennen om je heen en bij jezelf van het leiderschap dat je wilt realiseren. Je onderkent het verschil tussen denken en doen. 

December: Creatiefase: Je basis op orde brengen
Je creëert met gemak een context voor dialoog en gaat dialoogvalkuilen zien en vermijden om zo tot verbinding te komen

Januari: Verdiepingsfase 1: In verbinding blijven, ook als het moeilijk wordt (1)
Je spoort je eigen triggers op. Je gaat drijfveren van de mensen om je heen en van jezelf zien en waarderen.  Je vormt weerstand bij de ander en bij jezelf constructief om. (3 masterclasses)

Februari: Verdiepingsfase 2: In verbinding blijven, ook als het moeilijk wordt (2)
Je gaat signalen van je eigen lichaam gebruiken als extra kracht. Vervolgens pas je de magie van de U toe en hebt daarmee een doorleefd houvast om voor altijd succesvol tot verbinding te kunnen komen.

Maart: Stabilisatiefase: met succes de ingeslagen weg voortzetten
Je gaat het geleerde vasthouden door te reflecteren, presenteren en te integreren. Je creëert voor jezelf en mensen om je heen een wow-moment. (1 masterclass)

Illusies doorbreken

Deze opleiding doorbreekt illusies:

 • Dat je de beweging in je organisatie gaat maken door scholing van teams en medewerkers. (Natuurlijk is dat nodig, maar je komt er echt niet als je als leiding niet vooral ook aan je zelf werkt.)
 • Dat je meer eigenaarschap en samenwerking van medewerkers managerial kunt uitrollen. (Het gaat hier op de eerste plaats om houding en gedrag. Die kun je als leiding niet via de hiërarchie afdwingen. Die moet jezelf als leidinggevende als voorbeeld laten zien.)

Dat je er wel komt met enkele masterclasses, intervisies of bijeenkomsten in het kader van een managementdevelopmentprogramma. (Hoe waardevol deze acties ook kunnen zijn voor bewustwording, je gedrag verandert er niet door. Je gedrag verandert pas door gerichte oefening.)

Doelstellingen van de opleiding

 • Je vindt een meer passende balans tussen richting geven en ruimte bieden, tussen sturen en loslaten, tussen structuur en aandacht.
 • Je creëert meer eigenaarschap en betere samenwerking.
 • Je versterkt de kracht van de mensen om je heen en bent tegelijkertijd in control.
 • Je doet recht aan de opvatting van alle betrokkenen zonder dat je eigen mening ondersneeuwt.
 • Je maakt je stevige verantwoordelijkheid waar met meer ontspanning en rust.
 • Je leert hoe je effectief en efficiënt aan jezelf werkt in de praktijk van alledag

De kracht van het programma

Uitgangspunt is dat je leert in je eigen praktijk. Je agenda van de komende weken staat steeds centraal. Daarin vind je steeds je eigen casussen. Zo maak je direct verschil en leer je snel. Al gauw merk je dat je tijdsinvestering in de training, je heel veel nieuwe tijd oplevert. In dit programma pas je het principe van 10% instructie, 20% samen leren en 70% praktijk leren toe. In plaats van scholingsdagen ergens op de hei oefen je in je dagelijkse praktijk. En is dat niet – met al z’n dynamiek – de prachtigste oefenplek die je kunt bedenken?

Het programma is daardoor niet alleen effectief, maar ook buitengewoon efficiënt:

 • je volgt de Masterclasses, als het jou uitkomt
 • je oefent in je eigen praktijk van alledag
 • je bespaart (reis)tijd
 • je focust precies op wat jij nú nodig hebt via de individuele coaching

Randvoorwaarden

De opleiding is specifiek afgestemd op leidinggevenden. Er wordt een appél gedaan op het vermogen tot reflecteren op eigen gedrag en om aan de hand daarvan nieuwe gedragsopties te oefenen. Het is noodzakelijk om de verbanden te kunnen zien tussen het eigen gedrag en de tactisch-strategische doelen van de organisatie. Dit vraagt een werk- en denkniveau dat minimaal hbo is.

Als deelnemer moet je rekening houden met de volgende gemiddelde studietijd per week:

 • Instructie (Masterclasses en verwerking hiervan): 1 uur
 • Overleg (Met collega’s en coach): 2 uur
 • Praktisch oefenen in eigen praktijk: 7 uur.

Alleen de instructie en het overleg met collega’s en coaching vergt extra tijd. Het praktisch oefenen vindt plaats tijdens je reeds geplande activiteiten.

De benodigde extra tijd voor het volgen van de opleiding bedraagt daarmee gemiddeld 3 uur per week, gedurende 5 maanden.

Het rendement van je besprekingen krijgt echter als gevolg van de opleiding een boost. Dat betekent dat je de studietijd normaal gesproken snel meer dan terugverdient.

De Masterclasses volg je via e-learning. Je hebt daarvoor een internetverbinding nodig. Een internetverbinding is ook noodzakelijk voor de coaching die via beeldbellen plaatsvindt. Er zijn verder geen bijzondere vereisten. Je maakt (gratis) gebruik van accounts van Leiderschapsdomeinen.

Je hoeft verder geen studiemateriaal aan te schaffen

 •  

Download hier de brochure van de 4e editie van de opleiding, die in november 2019 start

Mijn eigen ervaring

Ik weet nog heel goed het moment dat ik in 2004 de gesprekken analyseerde die de afgelopen drie dagen had gevoerd. Ik viel bijna van mijn stoel. Ik bleek uitstekend in staat te zijn om de uitkomsten van de gesprekken te realiseren, zoals ik die van tevoren bedacht had. Maar, dat wilde ik helemaal niet! Ik was toen burgemeester en wilde stimuleren dat onze medewerkers bij vraagstukken samen met onze inwoners zouden optrekken. Dat ze zouden luisteren en open staan voor andere ideeën. Dat ze zo in staat zouden zijn om tot uitkomsten die ze op voorhand niet zouden kunnen bedenken. Zo zou een extra meerwaarde ontstaan. Maar, hoe zou ik dat van de medewerkers kunnen vragen, als ik dat zelf niet eens tot uitvoering wist te brengen in mijn contact met hen. Wat voor een voorbeeld was ik eigenlijk…

Die analyse voelt dan als een koude douche.

Het is ook het begin van een leer- en ontwikkeltraject. Mijn eigen leer- en ontwikkeltraject. Ik merkte al gauw dat er de nodige valkuilen zijn, die ik maar beter kan voorkomen. Er zijn ook de nodige triggers bij mezelf die er zo maar ineens voor kunnen zorgen, dat ik uit verbinding raak. Ik ontdekte ook hoe belangrijk het is om wat ik voel in mijn eigen lichaam niet te negeren, maar juist te gebruiken.

Wat ik leerde

Bovenal ontdekte ik dit:

 • Ik moet het niet bij anderen zoeken, maar bij mezelf
 • Het gebeurt in interacties
 • Hoe complexer de situatie des te meer helpt eenvoud in actie
 • Het is een kwestie van oefenen, oefenen en nog eens oefenen
 • Het werkt! Ik kan een stimulerend voorbeeld zijn voor het denken en doen voor de mensen om me heen.

Dat betekent dat je het zelf in de hand hebt. Is dat niet fantastisch?

Kijk maar even met me mee:
Gelukkig hoef je het niet bij anderen te zoeken, maar bij jezelf. Als leidinggevende heb je elke dag een veelheid aan interacties: een-op-een gesprekken, teamvergaderingen, groepsbijeenkomsten, gesprekken bij de koffieautomaat, correspondentie via de e-mail. Kortom je hebt kansen genoeg om te oefenen. En als je dat doet, dan werkt het ook nog….

Groeien in leiderschap

 
Boek groeien in leiderschap

Ik schreef het boek ‘Groeien in leiderschap’ over mijn traject van proberen, vallen, opnieuw beginnen en succes hebben. Zovele mooie reacties kreeg ik (en ik beveel het boek je van harte aan!), maar ik weet ook: zo’n boek heeft z’n beperkingen. Het boek helpt prima om je bewust te worden van je eigen gedrag. Met het lezen van het boek is je gedrag echter nog niet veranderd.

Je gedrag verander je pas door gericht te oefenen…

Daar heb ik deze opleiding voor gemaakt. Welke opleiding zou mezelf in 2004 echt hebben geholpen? Die opleiding heb ik gemaakt.

Dus geen nieuw boek, geen leiderschap-in-een-dag-programma, geen intervisie, geen verzameling van masterclasses met steeds een geweldige spreker, geen halfjaarlijks managementdevelopmentprogramma… Deze acties zijn allemaal prima om je te helpen om je bewust te worden. Maar, als je dit leest ben je dat al en kom je daar niet verder mee. Je gedrag verandert er namelijk niet door. Het effect verdampt als je weer terug bent in de dagelijkse gang van zaken.

Daar is oefening voor nodig. Methodische oefening zelfs, waarbij je gericht stap voor stap vooruitgang boekt. Dat maakt deze opleiding heel bijzonder.

De aanpak van de opleiding

Voorafgaand aan de opleiding heb je een individueel telefonisch gesprek als intake. Daarin verkennen en preciseren we je eigen leervraag.

Elke opleidingsmaand begint met een gesprek via beeldbellen. Dat doen we met een groepje van maximaal zeven personen. Vervolgens volg je in deze maand op eigen gelegenheid gemiddeld 2 masterclasses met een duur van gemiddeld 25 minuten per stuk. Deze masterclasses zijn in de vorm van een e-learning. Bij elke masterclass hoort een opdrachtdocument dat je helpt om in je eigen praktijk te gaan oefenen. Aan het eind van elke maand heb je een individueel coaching gesprek van een uur via beeldbellen.

Bij de start van de opleiding leggen we alle data in overleg vast, zodat je direct je complete programma compleet hebt.

Gedurende het programma ontvang je praktische tips die stimuleren en helpen.

De beoogde opbrengst

 • Je bent voor de mensen waaraan je leidinggeeft als een gids. Je bent inspirator waar het kan en helper als het nodig is. Je biedt richting door helder te zijn over het ‘waarom’ en het ‘hoe’. Je wordt zelf steeds minder ‘de operatie in gezogen’ doordat je je medewerkers in positie brengt. Je geeft ruimte aan het ‘wat’: medewerkers weten en voelen zich ten volle eigenaar van hun inhoudelijke opdracht.
 • De medewerkers aan wie je leidinggeeft, voelen zich gehoord en gezien. Dat is juist nu cruciaal. Door de arbeidskrapte gaat het regelen van vervanging steeds moeilijker. De vragen van klanten en vanuit de samenleving nemen steeds verder toe. Jouw inzet zorgt ervoor dat de medewerkers niettemin steeds minder emotionele stress ervaren.

Heb je belangstelling laat het me dan weten door hier contact op te nemen.

Ervaringen van eerdere deelnemers

‘Ik heb ontdekt hoe diepgewortelde gewoontes, mechanismen en overtuigingen effect hebben op mijn functioneren in mijn nieuwe functie. Sommige gewoontes die voorheen in mijn voordeel waren, zijn nu in mijn nadeel en vice versa. Ik heb ook de waarde en goedheid van mijn collega’s nog beter leren ‘zien’. Door dit bewustzijn weet ik beter waar ik wel en niet voor kies. Ik ben meer gefocust, zelfverzekerder en in het moment. Ik voel dat ik in meerdere lagen kan functioneren en dieper kan zwemmen (onderste delen van de ijsberg).’
Elvira
Elvira van Bergen
Directeur Radar
‘Ons traject heeft me zoveel gebracht! Misschien wel het meest basaal samen te vatten: Het brengt me rust. Ik word er een fijner (gelukkiger) mens van en daarmee ook voor anderen. Met energie vanuit rust. Het heeft me dichter bij mezelf gebracht. Recht doend aan mezelf én anderen. Ik én de ander. Ieder met zijn eigen gevoel en behoeften. Inbrengen en aansluiten. Samen op weg.’
Silvia Heijnen
Drijvende kracht DOON-communicatie
‘Frans is in staat om verbeterpunten voor het functioneren als bestuurder heel concreet te maken. Door te illustreren uit zijn eigen zoektocht met successen en valkuilen helpt hij je concreet op weg met de zaken die in jouw specifieke situatie spelen. Zijn eigen openhartigheid stimuleert je daarbij tot een eerlijke zelfanalyse. Nooit wordt dit bedreigend of onveilig, altijd gericht op de mens en het vertrouwen. Het enthousiasme spat er vanaf en dat werkt aanstekelijk.’
Foto Paul de Bruijn, HW Wonen
Paul de Bruijn
Directeur Bestuurder HW Wonen

Investering

Je investering bedraagt €2438,- exclusief BTW (€2950,- inclusief BTW).
Er zijn geen bijkomende kosten.

Startdatum en aanmelden

De eerstvolgende start is week 45 (vanaf 4 november). Aanmelden kan tot en met 31 oktober, zo lang er plaatsen beschikbaar zijn.

Het beste verken je in een telefonisch gesprek of deze opleiding echt iets voor je is. Stuur een e-mail naar frans.wilms@leiderschapsdomeinen.nl en we maken een telefoon afspraak. 

Aan de slag

#1 Deel je uitdagingen

Maak een belafspraak en vertel in een telefonisch gesprek welke boost je aan je organisatie en/of je team(s) en/of jezelf wilt geven

#2 Ontvang een voorstel

Ontvang een voorstel op maat; beoordeel of dit is wat je verder helpt

#3 Aan de slag

We gaan samen aan de slag. We stemmen af zodat we een zo goed mogelijk resultaat bereiken

Alternatieven

Is de opleiding ook in company mogelijk?
Jazeker. We maken dan in maatwerk een programma afgestemd op jouw situatie. Onderdeel van het programma is altijd dat ieder afzonderlijk ook aan zijn eigen leertraject werkt. Immers elke organisatieverandering is een optelsom van individuele veranderingen.  Met een in company opleiding geven we die een boost.

Kan ik ook kiezen voor een eigen coaching programma?
Je hebt een heel bijzondere persoonlijke opgave. Die wil je centraal stellen. Daarvoor is het coaching programma ‘Persoonlijk Leiderschap bij toenemende complexiteit’ zeer geschikt. Je tekent dan in voor een persoonlijk programma van 18 weken met coaching gesprekken, wekelijkse telefonische briefings, support door e-learning en e-mail specifiek afgestemd op jouw opgave. De prijs bedraagt dan €4.450,- (exclusief btw). Als je hier belangstelling voor hebt dan kunnen we in een telefonisch gesprek verkennen of dit exclusieve traject juist nu voor jou de juiste stap is om te zetten.

Vragen en antwoorden

Is het niet vreemd om e-learning in zetten?
Integendeel, daarmee benutten we de technische mogelijkheden van dit moment optimaal. Door de oefening en coaching zorgen we voor een optimale overdracht naar de praktijk van alledag. De e-learning past uitstekend in deze tijd, waar het geven van de juiste aandacht en het besteden van de beschikbare tijd voor vrijwel elke leidinggevende een voortdurend aandachtspunt is. Je krijgt namelijk twaalf compacte masterclasses, die je op je eigen gekozen momenten volgt. Geen reiskosten, geen uitval omdat je niet zou kunnen, geen toeters en bellen eromheen. Overigens wordt e-learning steeds meer gemeengoed. Bij de Nederlandse Top Employers is het gebruik de afgelopen 3 jaar gestegen van 27% naar 51% (Bron: Top Employers Institute, 2018).

Kost me dit niet veel te veel tijd?
Met masterclasses alleen kom je er niet. Het gaat erom dat je oefent. Zo maak je je het geleerde eigen en word je die verbindende leider die je wilt zijn. Dat oefenen doe je in je eigen praktijk. We creëren geen rollenspellen of nieuwe praktijksituaties, maar gaan uit van wat er al is: van jouw eigen agenda. De extra tijd gaat zitten in de voorbereiding en monitoring. Al gauw ga je merken, dat je die extra tijd er graag voor over hebt, omdat je resultaten met sprongen vooruitgaan. Je weet vastgeroeste patronen te doorbreken en… maakt zo juist tijd bij jezelf vrij. Hoewel het niet het primaire doel van de training is, roemen alle deelnemers die het programma hebben doorlopen de rust en ontspanning die ze door het deelnemen aan het programma hebben gekregen.

Ga ik niet hard onderuit, zodra er iets misgaat?
Dat is een terecht zorg die vrijwel elke leider heeft, die ruimte voor anderen creëert. Laat ik daar heel duidelijk over zijn. Natuurlijk gaat niet alles goed. Verbindend leiden is geen garantie voor perfectie. Zeker in het maatschappelijk domein is en blijft alles mensenwerk met heel veel interacties en kansen op falen. Maar wat met je nieuwe insteek wel verandert is hoe je omgaat met zaken die misgaan. Je leert om juist dan in je verbindende positie te blijven en te voorkomen dat je in de top-downmodus stapt. Dan ga je niet hard onderuit, maar ben je de rots in de branding die mensen hernieuwd in positie brengt als blijkt dat er iets verkeerd gaat of vastloopt. Verbindend leiden is geen vaste toestand van constante harmonie. Integendeel, bij verbindend leiden koester je verschillen van opvatting en weet je die te benutten om meerwaarde te creëren. Niet voor niets zijn alle trainingsprogramma’s voor leiders in Nederland op het terrein van crisismanagement gebaseerd op de uitgangspunten van verbindend leiden.

Frans Wilms

Ik help leidinggevenden in het maatschappelijk domein om meer eigenaarschap en betere samenwerking in hun organisatie te realiseren. Ik train en coach hen individueel als ook als onderdeel van een traject in hun organisatie. Ik doe dat met behulp van de opleiding ‘Persoonlijk leiderschap bij toenemende complexiteit’, die ik gebaseerd heb op mijn eigen expertise en leerervaringen. 

Naast deze opleiding ben ik persoonlijke coach voor leiders met een robuuste transformatie opgave en leid ik workshops/masterclasses over persoonlijk leiderschap bij toenemende complexiteit.

Ik heb verschillende leidinggevende functies in het maatschappelijk domein vervuld. Ik was onder meer afdelingshoofd, manager, directeur, bestuurder, burgemeester en voorzitter raad van toezicht.

Het versterken van de eigen kracht van mensen is mijn missie. Het is mijn ambitie om van verbindend leiderschap de hoofdstroom te maken in het maatschappelijk domein, waardoor mensen zélf centraal komen te staan en systemen daarbij ondersteund en niet leidend zijn.

Mijn uitgangspunt: 

Groeien in leiderschap doe jezelf, in je eigen werk met praktische acties.

Download hier de brochure van de 4e editie van de opleiding, die in november 2019 start